Skip to main content
فهرست مقالات

عناصر زیربنایی جامعه ایران: نظام ایلی، دولت ستیزی و ساختار فئودال

نویسنده: ؛

بهار و تابستان 1383 - شماره 41 و 42 علمی-پژوهشی (16 صفحه - از 37 تا 52)

کلیدواژه ها : نظام ایلی ،دولت‌ستیزی ،ساختار فئودال

کلید واژه های ماشینی : دولت ستیزی و ساختار فئودال ،نظام ایلی ،ساختار فئودال ،فئودال ،ایلی ،عناصر زیربنایی جامعه ،دولت ستیزی ،ستیزی ،زیربنایی ،عناصر زیربنایی ،عناصر فرهنگی ،عناصر زیربنایی فرهنگی ،مدرن ،جامعه ایران ،ارباب ،نظام فرهنگی ایلی ،متغیرهای اجتماعی ،نظام اجتماعی ،نظام فئودال ،نظام فرهنگی ،فئودال اشاره می‌شود ،عناصر فرهنگی زیربنایی ،زمینه تضاد ،به‌شکل مدرن ،رفتار فئودال ،مشروعیت مردمی ،مدرن ظاهر ،متغیرهای زیربنایی ،پایگاه مردمی ،ارباب و رعیتی

این مقاله مایل است توجه جامعه‌شناسان را به این جلب نماید که پرداختن به متغیرهای اجتماعی بدون در نظر گرفتن عناصر زیربنایی فرهنگی، امکان تبیین کافی از مسائل را نمی‌دهد. بدین منظور، به علت محدودیت، از بین عناصر مختلف فقط به سه عنصر فرهنگی: نظام ایلی، دولت ستیزی و ساختار فئودال اشاره می‌شود. نظام ایلی گرچه در گذشته کارا بوده است، اما امروز به شکل مدرن خود کارکرد منفی دارد. نظام حکومتی با نظام ایلی عموما مرتبط بوده است. بدین علت زمینه تضاد با رقبا را فراهم می‌ساخته، از جانب دیگر پذیرش و مشروعیت مردمی را از دست می‌داده و عنصر دولت ستیزی را پرورش داده است. ساختار فئودال که به شکل مدرن ظاهر می‌شود، زمینه نابرابری و تضاد و کاهش انسجام را فراهم می‌آورد. این عناصر که زمینه تاریخی دارند و امروز به شکل مدرن ظاهر می‌شوند، به طور متقابل یکدیگر را تشدید می‌نمایند.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.