Skip to main content
فهرست مقالات

روستاییان و مشارکت سیاسی در ایران: مطالعه موردی روستاهای حومه شهرستان بوشهر (چاه کوتاه، آبطویل، تل اشکی)

نویسنده: ؛ ؛

بهار و تابستان 1383 - شماره 41 و 42 علمی-پژوهشی (26 صفحه - از 161 تا 186)

کلیدواژه ها : مشارکت رسمی ،مشارکت غیررسمی ،روستاییان ،اعتماد به دولت ،بی‌قدرتی

کلید واژه های ماشینی : مشارکت سیاسی ،اعتماد به دولت ،مشارکت سیاسی غیررسمی ،مشارکت سیاسی رسمی ،مشارکت سیاسی روستاییان ،رسمی ،احساس بی‌قدرتی و اعتماد ،غیررسمی ،مورد مشارکت سیاسی غیررسمی ،احساس بی‌قدرتی ،روستایی ،توسعه سیاسی ،ارتباط با شهر ،میزان مشارکت سیاسی ،دهقانان ،زمینه مشارکت سیاسی رسمی ،میزان مشارکت ،بی‌قدرتی ،جامعه روستایی ،افزایش سطح تحصیلات ،متغیرهای واسط مورد بررسی ،مشارکت رسمی ،میزان مشارکت سیاسی روستاییان ،مورد مشارکت سیاسی رسمی ،سیاسی رسمی ،میزان مشارکت سیاسی رابطه ،عوامل اجتماعی ،خانوارهای روستایی ،سطح تحصیلات ،مشارکت سیاسی و اجتماعی

مشارکت سیاسی یکی از معیارهای توسعه سیاسی به طور خاص و توسعه به طور کلی است. هدف از این تحقیق بررسی و شناخت عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکت سیاسی روستاییان است. برخی از این عوامل که در نظریات دانیل لرنر، اینکلس و اسمیت، رابرت دال، لیپست و هانتینگتن به عنوان عوامل نوسازی‌کننده جامعه و رواج‌دهنده اشکال جدید رفتارهای اجتماعی بیان شده‌اند عبارتند از: وضعیت اقتصادی، شغل، تحصیلات، ارتباط با شهر، استفاده از وسایل ارتباط جمعی. علاوه بر این، برخی عوامل روانشناختی مانند احساس بی‌قدرتی و اعتماد به دولت به عنوان متغیرهای واسط مورد بررسی قرار گرفته‌اند. فرضیه اصلی تحقیق این است که با بهبود شاخص‌های اجتماعی مشارکت سیاسی افزایش یافته است. این فرضیه در دو بعد مشارکت سیاسی رسمی و غیررسمی مورد بررسی و سنجش قرار گرفت. روش تحقیق، روش پیمایشی بود که با استفاده از تکنیک پرسشنامه انجام شد. جامعه مورد مطالعه سرپرستان خانوارهای روستایی دهستان اشکی حومه شهرستان بوشهر بود. با استفاده از نمونه‌گیری چندمرحله‌ای سه روستای چاه کوتاه، آب طویل و تل اشکی که معرف سه سطح توسعه‌یافتگی بالا، متوسط و پایین بودند به طور تصادفی انتخاب شدند. نتایج تحقیق حاکی است که مشارکت سیاسی غیررسمی همراه با افزایش سطح تحصیلات، ارتباط با شهر و استفاده از رسانه‌های گروهی افزایش یافته است. اما مشارکت سیاسی رسمی تنها در سطح متوسط ارتباط با شهر و تحصیلات ابتدایی بیشتر شده است و پس از آن رو به کاهش داشته است. به علاوه، مشارکت رسمی همبستگی مثبت بالایی با اعتماد به دولت داشته است. این موضوع نشان می‌دهد که مشارکت سیاسی غیررسمی بیش از جنبه رسمی مشارکت با شاخص‌های توسعه و تأییدکننده نظریات نوسازی رابطه دارد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.