Skip to main content
فهرست مقالات

مسیرهای منتهی به فروپاشی دولت: تلاش در جهت دستیابی به مدل تلفیقی از هم پاشیدگی سرزمین

نویسنده: ؛

مترجم: ؛

بهار و تابستان 1383 - شماره 41 و 42 علمی-پژوهشی (38 صفحه - از 187 تا 224)

کلیدواژه ها : مسیرهای جایگزین ،فروپاشی دولت ،مدل تلفیقی ،ازهم پاشیدگی سرزمین

کلید واژه های ماشینی : فشار جمعیت ،شرایط وخیم جغرافیای سیاسی ،رشد جمعیت ،سریع ،جغرافیای سیاسی فروپاشی دولت ،وخامت شرایط جغرافیای سیاسی ،مدل جغرافیای سیاسی ،مسیر جغرافیای سیاسی ،نرخ رشد بازار ،رشد سریع نیروی بازار ،نرخ‌های رشد توان تولید ،نرخ‌های رشد قدرت دولت ،توان تولید و قدرت دولت ،رشد سریع اقتصاد بازار ،مدل‌های جمعیتی ،رشد بازار ،قدرت سیاسی ،رشد تولید و قدرت دولت ،توان تولید اقتصاد ،پاشیدگی ،فروپاشی دولت ،پاشیدگی سرزمین ،شرایط جغرافیای سیاسی ،قدرت دولت ،جغرافیای سیاسی ،رشد سریع ،رشد سریع بازار ،مدل‌های رقیب فروپاشی دولت ،رشد سریع جمعیت ،نرخ رشد

راهبرد نظری این مقاله، با تدوین مفاهیم اصلی مدل‌های رقیب فروپاشی دولت در سطحی انتزاعی‌تر، سعی دارد این مدل‌ها را در یکدیگر ادغام کند. مدل جمعیتی برگرفته شده از کار گلدستون، بر این نکته تأکید دارد که وقتی نهادهای اقتصادی و سیاسی، خیلی خشک و متصلب باشند، رشد سریع جمعیت می‌تواند فروپاشی دولت را موجب شود. مدل جغرافیای سیاسی برگرفته شده از کارهای اسکاچپل و کالینز، استدلال می‌کند که در صورت ضعف شدید دولت و غیرمولد بودن اقتصاد، شرایط وخیم جغرافیای سیاسی می‌تواند فروپاشی دولت را موجب شود. مدل‌های رقیب فروپاشی دولت، به عنوان مسیرهای جایگزین و در تعامل با یکدیگر، مفهوم‌سازی شده‌اند، به گونه‌ای که تغییر فشار جمعیت و شرایط جغرافیای سیاسی، بسته به میزان قدرت دولت و قدرت تولید، ممکن است میل به انسجام یا از هم پاشیدگی ایجاد کنند. مدلی که چهار بعد قدرت دولت ـ اقتصادی، نظامی، سیاسی و اجرایی ـ را تشریح می‌کند، به این منظور ساخته شده است تا مفهوم‌سازی‌های متعدد از دولت در ادبیات مربوط به فروپاشی دولت را در یکدیگر ادغام کند. همچنین، مسیر سوم این مدل معتقد است، رشد سریع بازار، در صورتی‌که قدرت دولت خیلی کم باشد، می‌تواند میل به از هم پاشیدگی ایجاد کند. مدل ترکیبی، امکان درک این معنا را به ما می‌دهد که وقتی میل به انسجام / از هم پاشیدگی توسط یک مسیر ایجاد شود، ممکن است با مسیر دیگر، تشدید یا تضعیف گردد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.