Skip to main content
فهرست مقالات

پرسش، پاسخ و اختبار

خلاصه ماشینی:

"ب) هرگاه منافع مورد وثیقه، به وثیقه گیرنده به اجاره واگذار شده باشد، اجرائیه‌ای که برای وصول اجرة‌المسمی صادر می‌گردد مانند اجرائیه‌ی اسناد ذمه‌ای است و متعهدله می‌تواند درخواست بازداشت سایر اموال متعهدله را بکند (ماده 114 آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا) ج) هرگاه مقداری از وثیقه قبل یا بعد از صدور اجرائیه تلف شده باشد و بستانکار از مورد وثیقه عدول نکند سند وثیقه به نسبت قیمت جزئی که باقی مانده (در مقایسه تمام قیمت با تمام دین) به اعتبار خود باقی است و نسبت به جزء تلف شده هرگاه، بدل داده نشده باشد، سند مزبور در حکم اسناد ذمه‌ای خواهد بود (ماده 134 آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء) د) در مواردی که موضوع وثیقه قبل از ختم عملیات اجرائی به حکم قوانین خاص به تملک ثالث در می‌آید و در نتیجه متعهدله به کل طلب خود نمی‌رسد، وی می‌تواند برای وصول مانده طلب طبق مقررات اجرائی راجع به اسناد ذمه‌ای از طریق اداره ثبت اقدام کند (ماده 135 آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء) ه) هرگاه مورد وثیقه واقعا یا حکما تلف شود سند تابع مقررات اسناد ذمه‌ای خواهد بود (ماده 138 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء)"

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.