Skip to main content
فهرست مقالات

ارتباط فقر با قانون گریزی و شکل گیری آسیب اجتماعی

نویسنده: ؛ ؛ ؛

پاييز 1384 - شماره 18 علمی-پژوهشی (26 صفحه - از 65 تا 90)

کلیدواژه ها : آسیب اجتماعی, فقر ،قانون‌گریزی

کلید واژه های ماشینی : شهروندگرایی براساس طبقه اقتصادی ،طبقه اقتصادی ـ اجتماعی ،نگرش دینی ،قانون‌گریزی آسیب‌های عمده اجتماعی ،ارتباط ابعاد فقر ،میزان شهروندگرایی شهروندان ،ارتباط فقر ،میزان شهروندگرایی ،درصد از شهروندان ،طبقه اقتصادی ،میزان شهروندگرایی افراد ،فقیر ،پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی ،فقر اقتصادی ،دینی ،نگرش دینی شهروندان ،فقر اقتصادی ـ اجتماعی ،فقر و قانون‌گریزی ،شهروندگرایی افراد طبقه ،قانون‌گریزی ،ارتباط فقر با قانون‌گریزی ،فقر با قانون‌گریزی ،ابعاد فقر با قانون‌گریزی ،آسیب اجتماعی ،قانون‌گریزی شهروندان ،فقر فرهنگی ،شهروندگرایی ،میزان قانون‌گریزی شهروندان ،نگرش به قانون ،میزان قانون‌گریزی

مقاله حاضر به بررسی ارتباط ابعاد فقر با قانون‌گریزی شهروندان می‌پردازد و فرضیة اصلی آن این است که فقر و قانون‌گریزی آسیب‌های عمده اجتماعی هستند که در تعامل با هم می‌باشند و هر چه شدت فقر افزایش یابد هنجارها, قوانین و ساختارهای تنظیم‌کنندة روابط اجتماعی انسان‌ها ضمانت اجرایی خود را از دست می‌دهند. از این رو براساس نظریه ساختاری فرصت مرتن, بوم‌شناختی برگس, تکنیک خنثی‌سازی ساترلند و نظریه تضاد به تحلیل ارتباط ابعاد فقر با قانون‌گریزی پرداخته شد. جامعه آماری بررسی حاضر شهروندان تبریز و حجم نمونه طبق فرمول کوکران 670 نفر بود که نمونه‌ها به روش خوشه‌ای چند مرحله‌ای استخراج شدند و گردآوری داده‌ها با پرسش‌نامه و مصاحبه صورت گرفته که عمده‌ترین نتایج آن به شرح زیر است: 90 درصد از شهروندان در 6 ماه دوم سال 83 حداقل یکبار قانون‌گریزی کرده‌اند. با این وجود قانون‌گریزی یک آسیب اجتماعی جدی است و با پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی شهروندان در ارتباط است و طبقه فقیر جامعه شهری میزان قانون‌گریزی بیشتری دارند. همچنان‌که براساس مدل رگرسیونی به ترتیب فقر اقتصادی ـ اجتماعی, فقر نگرشی به قانون, فقر دینی, فقر فرهنگی و فقر شهروندی بسترهای مساعدی را برای قانون‌گریزی و توجیه اعمال قانون‌گریزانه فراهم می‌کند و فرد را در موقعیت‌های هدف‌یابی به مکانیسم‌های خنثی‌‌سازی هدایت می‌کند تا به روش‌های فردی و غیرهنجاری عمل نماید.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.