Skip to main content
فهرست مقالات

برنامه های کاهش فقر و نابرابری در ایران/ رویکرد توسعه اجتماعی به برنامه های فقرزدایی در ایران

نویسنده: ؛

پاييز 1384 - شماره 18 علمی-پژوهشی (40 صفحه - از 223 تا 262)

کلیدواژه ها : ایران ،اجتماعات محلی ،توسعه اجتماع محور ،توسعه اجتماعی ،فقرزدایی

کلید واژه های ماشینی : فقرزدایی ،رفاه اجتماعی ،توسعه اجتماعی ،رویکرد توسعه اجتماعی ،فقرزدایی و رفاه اجتماعی ،برنامه‌های فقرزدایی ،رفاه اجتماعات ،اجتماعات محلی ،توسعة اجتماعی ،توسعة اجتماعات ،جهانی شدن ،گسترش رویکرد توسعه اجتماعی ،رویکرد توسعه ،دولت رفاه ،برنامه‌های فقرزدایی و رفاه ،توسعه اقتصادی ،تأمین اجتماعی ،رفاهی ،فقرزدایی و تأمین رفاه ،رویکرد توسعة اجتماعی ،گسترش رویکرد توسعه ،نظام تأمین اجتماعی ،Development ،رفاه و تأمین اجتماعی ،کار داوطلبانه در اجتماع ،فرایندهای توسعه ،خدمات رفاهی ،نظام رفاه اجتماعی ،برنامه چهارم توسعه ،فرایندهای جهانی شدن

مقالة حاضر رویکرد توسعه اجتماعی به برنامه‌های فقرزدایی و رفاه اجتماعی را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد. در سال‌های پایانی دهة بیستم برخی از فرایندهای عینی از قبیل جهانی شدن، رشد اقتصاد نوین جهانی، تضعیف دولت رفاه در کنار فرایندهای فکری و فرهنگی همچون نقد نظام‌های سیاسی و اقتصادی، و الگوهای رایج توسعه اقتصادی، فقرزدایی و رفاه اجتماعی را به چالش کشیدند. نتیجه این چالش طرح رویکرد توسعه اجتماعی یا توسعة جامعة محور بود. رویکرد توسعه اجتماعی به فقرزدایی و رفاه اجتماعی از حیث شاخص‌ها، تمایزپذیری، اهداف، تمرکز، روش، مقاصد، سنجه‌های موفقیت و عاملین اجرا با رویکردهای رایج رفاه و تأمین اجتماعی متفاوت بودند. اولین بخش این مقاله به طرح زمینه‌های تاریخی و مفهومی رویکرد توسعه اجتماعی می‌پردازد و بخش دوم مقاله مفهوم فقرزدایی و رفاه اجتماعی با بنیان‌های محله‌ای را مطرح می‌کند که گسترش رویکرد توسعه اجتماعی به سطوح ملی و به ویژه در مناطق شهری می‌باشد. در این بخش مقولات توسعة اجتماع محور، کاربرد توانمندی‌ها و دارایی‌های محلی برای فقرزدایی و تأمین رفاه، به قامت‌سازی خدمات رفاهی، کار داوطلبانه در اجتماع محلی و مراکز رفاهی اجتماع محور مورد بحث قرار می‌گیرند. بخش سوم مقاله با ارزیابی قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی، تأثیرپذیری این قانون از رویکرد توسعه اجتماعی در سیاست‌ها و مواد قانونی مربوط به فقرزدایی و رفاه اجتماعی را آشکار می‌کند. آخرین بخش مقاله ضمن نتیجه‌گیری از مباحث مطرح شده، بر ضرورت‌های گسترش رویکرد توسعه اجتماعی در فقرزدایی و ساماندهی نظام رفاه اجتماعی در ایران تأکید می‌کند.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.