Skip to main content
فهرست مقالات

رفتارهای حمایتی و دلائل بروز آن ها

نویسنده: ؛

پاييز 1384 - شماره 18 علمی-پژوهشی (30 صفحه - از 357 تا 386)

کلیدواژه ها : حمایت ،دگرخواهی ،عام‌گرایی ،کنش مشارکتی ،نوع‌دوستی

کلید واژه های ماشینی : رفتارهای حمایتی ،پاسخگویان ،انگیزه‌های نوع‌دوستانه با خصایص ،رفتارهای نوع‌دوستانه ،مشارکت در امور حمایتی ،مذهبی ،نوع‌دوستانه ،رفتارهای حمایتی پاسخگویان ،میزان توسعه‌یافتگی ،میزان مذهبی بودن ،رفتارهای حمایتی افراد نمونه ،مذهبی بودن ،ماهیت رفتار‌های حمایتی ،میزان مشارکت ،عوامل و انگیزه‌ها ،سازمان‌های حمایتی ،توان پوشش سازمان‌های حمایتی ،امور حمایتی ،حمایتی پاسخگویان ،درصد از افراد نمونه ،مشارکت حمایتی ،رفتار حمایتی افراد ،اعتماد به دستگاه‌های حمایتی ،میزان اعتماد ،درصد مشارکت حمایتی ،کنش حمایتی ،رفتارهای مورد بررسی ،درصد از جمعیت نمونه ،محیط‌های اجتماعی ،متغیرهای مورد بررسی

این مطالعه ماهیت رفتار‌های حمایتی، عوامل و انگیزه‌ها و همچنین جهت آن‌ها را با استفاده از روش میدانی در شش استان کشور مورد بررسی قرار می‌دهد. فرض شده که این رفتارها تحت تاثیر پیش‌شرط‌های اجتماعی و روان‌شناختی است و تفاوت‌های شناختی، شخصیتی و مادی (اقتصادی) به‌همراه محیط‌های اجتماعی از قبیل نهادهای اجتماعی، اعتقادات و ارزش‌ها در بروز آن‌ها موثر است. این مقاله نتیجه می‌گیرد که متغیرهایی چون آگاهی و اطمینان از مشکلات مردم و شرایط فقر و نیازمندی جامعه، اعتقاد به موثر بودن کمک‌ها در رفع مشکلات دیگران و عدم وجود جایگزین دیگر به جز کمک خود پاسخگویان، باور به عدم (توان) سازمان‌های حمایتی فعال در امور حمایتی برای رفع نیازمندی و توان عینی (اقتصادی) پاسخگویان برای کمک و همچنین موقعیت‌ها و وضعیت‌های محرک احساسات و عواطف بیشترین تاثیر را در بروز رفتارهای حمایتی جامعة آماری مورد مطالعه دارند. در عوض، متغیرهای فردی چون جنس، تأهل و سن در رفتارهای حمایتی پاسخگویان تاثیر زیاد و تعیین کننده‌ای ندارند. رفتارهای مورد بررسی، دارای ماهیتی ارادی و داوطلبانه هستند که با انگیزه‌های نوع‌دوستانه با خصایص ایثارگرانه و خالصانه رخ می‌دهند و در مناطق توسعه‌یافته‌تر گرایش به عام‌گرایی، یعنی با انگیزة کمک به انسان به صورت صادقانه و به مفهوم عام کلمه (نه انسان هم‌کیش، خویشاوند و هم‌قوم و امثالهم) صورت می‌گیرد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.