Skip to main content
فهرست مقالات

رفتارهای حمایتی و دلائل بروز آن ها

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (30 صفحه - از 357 تا 386)

کلیدواژه ها :

حمایت ،دگرخواهی ،عام‌گرایی ،کنش مشارکتی ،نوع‌دوستی

کلید واژه های ماشینی : حمایتی، اجتماعی، مشارکت، رفتارهای حمایتی، اقتصادی، کنش، کمک، اعتماد، مشاغل، نیازمندی

این مطالعه ماهیت رفتار‌های حمایتی، عوامل و انگیزه‌ها و همچنین جهت آن‌ها را با استفاده از روش میدانی در شش استان کشور مورد بررسی قرار می‌دهد. فرض شده که این رفتارها تحت تاثیر پیش‌شرط‌های اجتماعی و روان‌شناختی است و تفاوت‌های شناختی، شخصیتی و مادی (اقتصادی) به‌همراه محیط‌های اجتماعی از قبیل نهادهای اجتماعی، اعتقادات و ارزش‌ها در بروز آن‌ها موثر است. این مقاله نتیجه می‌گیرد که متغیرهایی چون آگاهی و اطمینان از مشکلات مردم و شرایط فقر و نیازمندی جامعه، اعتقاد به موثر بودن کمک‌ها در رفع مشکلات دیگران و عدم وجود جایگزین دیگر به جز کمک خود پاسخگویان، باور به عدم (توان) سازمان‌های حمایتی فعال در امور حمایتی برای رفع نیازمندی و توان عینی (اقتصادی) پاسخگویان برای کمک و همچنین موقعیت‌ها و وضعیت‌های محرک احساسات و عواطف بیشترین تاثیر را در بروز رفتارهای حمایتی جامعة آماری مورد مطالعه دارند. در عوض، متغیرهای فردی چون جنس، تأهل و سن در رفتارهای حمایتی پاسخگویان تاثیر زیاد و تعیین کننده‌ای ندارند. رفتارهای مورد بررسی، دارای ماهیتی ارادی و داوطلبانه هستند که با انگیزه‌های نوع‌دوستانه با خصایص ایثارگرانه و خالصانه رخ می‌دهند و در مناطق توسعه‌یافته‌تر گرایش به عام‌گرایی، یعنی با انگیزة کمک به انسان به صورت صادقانه و به مفهوم عام کلمه (نه انسان هم‌کیش، خویشاوند و هم‌قوم و امثالهم) صورت می‌گیرد.

خلاصه ماشینی:

"جدول 2: توزیع پاسخگویان بر حسب متغیرهای مورد بررسی و تحلیل روابط بین رفتارهای حمایتی متغیرهای مستقل متغیرها تعداد درصد معناداری(05/0) مقدار پیوستگی متغیرها تعداد درصد معناداری(05/0) مقدار پیوستگی جنس 342/ 025/- انگیزة کمک مرد 1044 9/61 ترحم 465 2/27 زن 666 1/38 مذهبی 427 25 سن 461/ 008/ انسان‌دوستانه 478 2/28 30 و کمتر 516 2/30 تعهد‌اجتماعی 330 7/19 41-31 355 8/20 مؤثربودن کمک‌ها 000/ 625/ +42 839 1/49 تحصیلات 066/- 003/ پایین 506 6/29 ’دیپلم‌و دیپلم به پائین‘ 710 5/41 متوسط 571 4/33 ’فوق‌دیپلم و لیسانس‘ 923 0/54 بالا 633 37 ’فوق‌لیسانس‌و به بالا‘ 77 5/4 وضعیت اقتصادی 000/ 849/ بعد خانوار 009/ 357/ پایین 878 4/51 3-1 824 2/48 متوسط 665 7/38 7-4 796 6/46 بالا 167 8/9 +8 90 3/5 مشارکت انجمنی 415/ 032/ تاهل 095/- 002/ پایین 130 7/75 مجرد 694 6/40 متوسط 332 4/19 متاهل 1016 4/59 بالا 838 9/4 ادامه جدول 2 میزان کمک به دیگران اعتماد به دیگران 001/ 443/ پایین 773 2/45 پایین 395 1/23 متوسط 327 6/34 متوسط 597 5/34 بالا 660 20 بالا 725 4/42 مذهبی بودن 000/ 336/ عدم‌پوشش سازمان‌های حمایتی 000/ 512/ پایین 444 2/26 پایین 270 16 متوسط 1043 1/61 متوسط 513 30 بالا 213 5/12 بالا 957 56 تقدیرگرایی 028/ 246/- موقعیت و وقایع 000/ 330/ پایین 271 8/15 سوگواری 718 42 متوسط 648 9/37 مسافرت 479 28 بالا 791 2/42 عید 479 28 آگاهی از مشکلات 000/ 740/ بیماری 54 2/3 پایین 111 5/6 متوسط 557 6/32 بالا 102 9/60 با توجه به بعد خانوار، در کل جمعیت نمونه رابطة معناداری از نظر آماری بین رفتار حمایتی و بعد خانوار مشاهده می‌شود، ولی این رابطه، منفی و در حد متوسط است و خانوارهای پرتعداد، مشارکت کمتری در مقایسه با خانوارهای کم‌تعداد در کمک به دیگران دارند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.