Skip to main content
فهرست مقالات

اثر مستقیم و غیر مستقیم خوداثرمندی اجتماعی در افسردگی نوجوانان

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (12 صفحه - از 113 تا 124)

کلیدواژه ها : افسردگی ،نوجوانان ،خوداثرمندی ،خوداثرمندی اجتماعی

کلید واژه های ماشینی : خوداثرمندی اجتماعی در افسردگی نوجوانان ،خوداثرمندی اجتماعی بر افسردگی نوجوانان ،خوداثرمندی اجتماعی ،اجتماعی ،مستقیم خوداثرمندی اجتماعی ،طرد همسالان و حمایت اجتماعی ،افسردگی نوجوانان ،تأثیر مستقیم خوداثرمندی اجتماعی ،پرسش‌نامه خوداثرمندی کودکان و نوجوانان ،خوداثرمندی اجتماعی به افسردگی نوجوانان ،پرسش‌نامه حمایت اجتماعی کودکان ،پرسش‌نامه طرد همسالان و پرسش‌نامه ،طرد همسالان و پرسش‌نامه حمایت ،افسردگی نوجوانان تأثیر غیرمستقیم ،اثرمندی اجتماعی ،حمایت اجتماعی ،حمایت اجتماعی کودکان و نوجوانان ،طرد همسالان ،پرسش‌نامه ،کودکان و نوجوانان ،پژوهش ،اجتناب اجتماعی ،بررسی تأثیر مستقیم و غیرمستقیم ،پرسش‌نامه اجتناب اجتماعی ،افسردگی نوجوانان تهرانی انجام‌شده ،پژوهش تأثیر خوداثرمندی اجتماعی ،آزمون ،پایائی آزمون از طریق آزمون ،خوداثرمندی اجتماعی به طرد همسالان ،تأثیر

طرح بحث: این پژوهش با هدف بررسی تأثیر مستقیم و غیرمستقیم خوداثرمندی اجتماعی بر افسردگی نوجوانان تهرانی انجام شده است. روش تحقیق: آزمودنی‌های پژوهش 946 نفر (471 دختر و475 پسر) از دانش‌آموزان مقطع دبیرستان و پیش‌دانشگاهی شهر تهران می‌باشند که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای ـ تصادفی انتخاب شده‌اند. ابزار گردآوری اطلاعات عبارتند از: پرسش‌نامه خوداثرمندی کودکان و نوجوانان، سیاهه افسردگی کودک (CDI)، پرسش‌نامه اجتناب اجتماعی، پرسش‌نامه طرد همسالان و پرسش‌نامه حمایت اجتماعی کودکان و نوجوانان. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار کامپیوتری لیزرل و روش تحلیل مسیر استفاده شده است. یافته‌ها: نتایج به دست آمده نشان داده که تأثیر مستقیم خوداثرمندی اجتماعی بر افسردگی نوجوانان معنی‌دار نمی‌باشد اما تأثیر غیرمستقیم آن از طریق اثر معنی‌دار در اجتناب اجتماعی، طرد همسالان و حمایت اجتماعی تأیید می‌گردد. نتیجه: خوداثرمندی اجتماعی در افسردگی نوجوانان تأثیر غیرمستقیم دارد و این تأثیر از طریق اجتناب اجتماعی، طرد همسالان و حمایت اجتماعی می‌باشد.

خلاصه ماشینی:

"کارینه طهماسیان*، علی‌رضا جزایری**، پروانه محمدخانی***، محمود قاضی‌طباطبائی**** طرح بحث: این پژوهش با هدف بررسی تأثیر مستقیم و غیرمستقیم خوداثرمندی اجتماعی بر افسردگی نوجوانان تهرانی انجام شده است. یافته‌ها: نتایج به دست آمده نشان داده که تأثیر مستقیم خوداثرمندی اجتماعی بر افسردگی نوجوانان معنی‌دار نمی‌باشد اما تأثیر غیرمستقیم آن از طریق اثر معنی‌دار در اجتناب اجتماعی، طرد همسالان و حمایت اجتماعی تأیید می‌گردد. نتیجه: خوداثرمندی اجتماعی در افسردگی نوجوانان تأثیر غیرمستقیم دارد و این تأثیر از طریق اجتناب اجتماعی، طرد همسالان و حمایت اجتماعی می‌باشد. یکی از مسیرهای مهمی که در مدل بندورا مطرح می‌شود از طریق خوداثرمندی اجتماعی ضعیف برای رشد ارتباط اجتماعی است که زندگی فرد را لذت‌بخش نموده و او را قادر می‌سازد تا با فشارهای طولانی‌مدت مقابله نماید، این مسیر نیازمند یک حس قوی از اثرمندی اجتماعی است. (Bendura, et al, 1996:1221) هدف اصلی این پژوهش نیر بررسی نقش مستقیم و غیرمستقیم خوداثرمندی اجتماعی در افسردگی نوجوانان شهر تهران می‌باشد. بنابراین در این پژوهش تأثیر مستقیم خوداثرمندی اجتماعی و تأثیر غیرمستقیم آن به‌واسطه اجتناب اجتماعی، طرد همسالان و حمایت اجتماعی در افسردگی نوجوانان مورد بررسی قرار می‌گیرد. در پژوهش حاضر نیز پایائی آزمون از طریق آزمون ـ بازآزمون به فاصله دو هفته در 43 نفر از دانش‌آموزان تهرانی مقطع دبیرستان برابر با 92 درصد وثبات درونی آن با آلفای کرونباخ 77 درصد محاسبه گردید (طهماسیان، 99:1384). در مدل ساختاری ارائه شده در این پژوهش تأثیر خوداثرمندی اجتماعی برافسردگی نوجوانان، غیرمستقیم و از طریق اجتناب اجتماعی، طرد همسالان و حمایت اجتماعی است اهرنبرگ (Ehrenberg, 1991:362) وبندورا و همکاران (Bandura et al,1999:260) بیان می‌دارند که یکی از مهم‌ترین مسایل در نوجوانان، کارکردهای اجتماعی آنان است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.