Skip to main content
فهرست مقالات

اثر مستقیم و غیر مستقیم خوداثرمندی اجتماعی در افسردگی نوجوانان

نویسنده: ؛ ؛ ؛ ؛

زمستان 1384 - شماره 19 علمی-پژوهشی (12 صفحه - از 113 تا 124)

کلیدواژه ها : افسردگی ،خوداثرمندی ،خوداثرمندی اجتماعی ،نوجوانان

کلید واژه های ماشینی : خوداثرمندی اجتماعی در افسردگی ،خوداثرمندی اجتماعی ،خوداثرمندی ،خوداثرمندی اجتماعی بر افسردگی ،تأثیر مستقیم خوداثرمندی اجتماعی ،افسردگی نوجوانان ،خوداثرمندی اجتماعی به افسردگی ،پرسش‌نامه حمایت اجتماعی کودکان ،پرسش‌نامه خوداثرمندی کودکان ،اثرمندی اجتماعی ،حمایت اجتماعی ،خوداثرمندی کودکان و نوجوانان ،طرد همسالان ،پرسش‌نامه طرد همسالان ،طرد همسالان و حمایت ،مسیر از خوداثرمندی اجتماعی ،کودکان و نوجوانان ،اجتناب اجتماعی ،غیرمستقیم ،افسردگی کودک ،همسالان و حمایت اجتماعی ،مستقیم ،همسالان ،همسالان و پرسش‌نامه حمایت ،روش تحلیل مسیر ،آزمون از طریق آزمون ،تأثیر خوداثرمندی اجتماعی ،تأثیر مستقیم و غیرمستقیم ،ضریب مسیر از خوداثرمندی ،بندورا

طرح بحث: این پژوهش با هدف بررسی تأثیر مستقیم و غیرمستقیم خوداثرمندی اجتماعی بر افسردگی نوجوانان تهرانی انجام شده است. روش تحقیق: آزمودنی‌های پژوهش 946 نفر (471 دختر و475 پسر) از دانش‌آموزان مقطع دبیرستان و پیش‌دانشگاهی شهر تهران می‌باشند که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای ـ تصادفی انتخاب شده‌اند. ابزار گردآوری اطلاعات عبارتند از: پرسش‌نامه خوداثرمندی کودکان و نوجوانان، سیاهه افسردگی کودک (CDI)، پرسش‌نامه اجتناب اجتماعی، پرسش‌نامه طرد همسالان و پرسش‌نامه حمایت اجتماعی کودکان و نوجوانان. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار کامپیوتری لیزرل و روش تحلیل مسیر استفاده شده است. یافته‌ها: نتایج به دست آمده نشان داده که تأثیر مستقیم خوداثرمندی اجتماعی بر افسردگی نوجوانان معنی‌دار نمی‌باشد اما تأثیر غیرمستقیم آن از طریق اثر معنی‌دار در اجتناب اجتماعی، طرد همسالان و حمایت اجتماعی تأیید می‌گردد. نتیجه: خوداثرمندی اجتماعی در افسردگی نوجوانان تأثیر غیرمستقیم دارد و این تأثیر از طریق اجتناب اجتماعی، طرد همسالان و حمایت اجتماعی می‌باشد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.