Skip to main content
فهرست مقالات

تحلیل مشارکت اجتماعی در تهران (رویکرد خرده- فرهنگ دهقانی راجرز)

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (27 صفحه - از 301 تا 327)

کلیدواژه ها : مشارکت اجتماعی ،اعتماد ،تقدیرگرایی ،خرده‌فرهنگ دهقانی ،محلی‌گرایی

کلید واژه های ماشینی : مشارکت ،مشارکت اجتماعی ،فرهنگ دهقانی ،راجرز ،خرده‌فرهنگ دهقانی ،فرهنگ دهقانی راجرز ،مشارکت اجتماعی رابطة معنی‌داری ،سیاسی ،ایران ،تهران ،ویژگی‌های خرده‌فرهنگ دهقانی ،جامعه ،مشارکت اجتماعی در تهران ،متغیر ،آزمون ،دولت ،شاخص خرده‌فرهنگ دهقانی ،موانع ،نهادها ،درصد پاسخ‌گویان ،توسعه ،شاخص ،مردم ،خرده‌فرهنگ دهقانی و تمایل ذهنی ،تحلیل مشارکت اجتماعی ،ذهنی ،متغیرهای مستقل ،تاریخی ،معنی‌داری ،زمینة مشارکت اجتماعی

طرح بحث: در زمینة مشارکت اجتماعی دو رویکرد اساسی روان‌شناختی و جامعه‌شناختی وجود دارد. در این مقاله، نظرات یکی از صاحب‌نظران رویکرد روان‌شناختی به نام راجرز مورد بررسی قرار می‌گیرد و سعی می‌شود نظریة راجرز از لحاظ واقعیت‌های مسلط بر جامعة ایران در طول دهه‌های گذشته (از لحاظ جغرافیایی، تاریخی، اجتماعی، فکری، فرهنگی و روان‌شناختی) مورد آزمون تجربی قرار گیرد و اینکه آیا این رویکرد نظری تبیین‌کننده واقعیت موجود در زمینه مشارکت اجتماعی در ایران می‌باشد یا خیر؟ روش تحقیق: روش بررسی تلفیقی از روش کتابخانه‌ای و میدانی است که در بررسی میدانی جامعة ‌آماری را شهروندان 15 سال به بالا ساکن شهر تهران تشکیل می‌دهند. یافته‌ها: بین ویژگی‌های شخصیتی افراد (ویژگی‌های خرده‌فرهنگ دهقانی) و مشارکت اجتماعی تاحدی رابطة معنی‌داری وجود دارد. چنان‌که داده‌ها نشان می‌دهد بین خرده‌فرهنگ دهقانی و تمایل ذهنی به مشارکت اجتماعی رابطة معنی‌داری وجود دارد؛ به‌طوری‌که جهت رابطه منفی می‌باشد. نتیجه: هرچه افراد دارای خرده‌فرهنگ دهقانی کمتری باشند تمایل ذهنی بیشتری به مشارکت اجتماعی دارند.

خلاصه ماشینی:

"جدول2: آزمون معنی‌داری رابطه بین مشارکت ذهنی و سایر متغیرهای مستقل یو من ویتنی تا او بی کندال سطح معنی‌داری متغیرهای مستقل 500/41134 - 000/0 فقدان نوآوری خرده فرهنگ دهقانی 000/35511 - 002/0 تقدیرگرایی 500/23050 - 000/0 عدم توجه به آینده - 095/0 008/0 خانواده‌گرایی 000/44121 - 000/0 وابستگی به قدرت دولت - 116/0- 002/0 عدم اعتماد در روابط شخصی - 198/0- 000/0 شاخص خرده‌فرهنگ دهقانی در این تحقیق مشارکت اجتماعی در بعد عینی به‌عنوان متغیر وابسته، به‌صورت سه شاخص در نظر گرفته ‌شده‌است: شاخص مشارکت در نهادها، مشارکت در خرید اوراق مشارکت و مشارکت در ایام مذهبی. جدول 4: آزمون معنی‌داری رابطة بین خرید اوراق مشارکت و سایر متغیرهای مستقل کراسکال والیس خی دو سطح معنی‌داری متغیرهای مستقل - 227/0 634/0 فقدان نوآوری خرده فرهنگ دهقانی - 860/4 027/0 تقدیرگرایی - 577/0 447/0 عدم توجه به آینده 738/5 - 125/0 خانواده‌گرایی - 461/2 117/0 وابستگی به قدرت دولت 328/1 - 515/0 عدم اعتماد در روابط شخصی 109/3 - 211/0 شاخص خرده‌فرهنگ دهقانی شاخص مشارکت در ایام مذهبی با سه گویه در سطح ترتیبی سنجیده ‌شده‌است: شرکت در جشن نیکوکاری، برگزاری مراسم عزاداری و شهادت و برگزاری مراسم اعیاد ملی و مذهبی. جدول 6: آزمون معنی‌داری رابطة بین مشارکت در بعد عینی و سایر متغیرهای مستقل کراسکال والیس خی دو سطح معنی‌داری متغیرهای مستقل - 434/0 510/0 فقدان نوآوری خرده فرهنگ دهقانی - 986/1 159/0 تقدیرگرایی - 189/0 664/0 عدم توجه به آینده 216/4 - 239/0 خانواده‌گرایی - 585/1 208/0 وابستگی به قدرت دولت 647/12 - 005/0 عدم اعتماد در روابط شخصی 957/2 - 228/0 شاخص خرده‌فرهنگ دهقانی 5) نتیجه موانع مشارکت در ایران را از لحاظ سیرتاریخی می‌توان در حداقل پنج دسته جای داد: موانع اقلیمی و جغرافیایی، تاریخی، اجتماعی، فکری ـ فرهنگی و شخصیتی."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.