Skip to main content
فهرست مقالات

دستور زبان: معیار کارایی و جهانیها

نویسنده: ؛

تابستان 1382 - شماره 187 علمی-پژوهشی (21 صفحه - از 130 تا 150)

کلیدواژه ها : کارایی-کفایت ،مشاهده ای ،توصیفی ،توجیهی ،اصل ساخت وابستگی ،طرح کلی ،فطری- ذاتی ،جهانیها ،دستور مرکزی

کلید واژه های ماشینی : دستور زبان ،فراگیری زبان ،چامسکی ،مجموعة قواعد ممکن مرکزی ،فراگیری زبان در کودکان ،دستور جهانی ،مجموعة قواعد مرکزی ،بی‌نشان ،کارآیی مشاهده‌ای ،دستور مرکزی ،تئوری نشانداری ،تئوری زبانی ،مجموعة قواعد ،مشاهده‌ای ،دستور مرکزی بی‌نشان ،کارآیی توصیفی ،مجموعة جهانیهای زبانی ،زبانهای طبیعی ،دستوری با کارآیی توصیفی ،دستوری ،زبان در کودکان ،نشانداری و دستور مرکزی ،فطری ،توصیفی ،مجموعة خاص زبان ،پدیده‌های بی‌نشان زبان طبیعی ،قواعد مرکزی ،جهانیهای زبانی ،تجربة زبانی ،بی‌نشان می‌باشد

در این مقاله، بعد از مقدمه ای کوتاه نخست به چند معیار کارآیی برای تعریف دستورزبانها وتئوریهای زبانی مربوط به آنها پرداخته ایم، ودرضمن روشن ساخته ایم که دستورزبانها چراباید نه تنهاکارآیی مشاهده ای، بلکه سطح بالاتر کارآیی توصیفی رانیز داراباشند. درضمن تاکید کرده ایم که اصولا تئوریهای جامع زبانی باید به سطح بالاتر کارآیی توجیهی نیز برسند تا از نظر جهانی معتبر، از نظر بنیاد روانشناختی واقعی و درعین حال به حد اکثر محدود باشند. دربخش دوم سعی کرده ایم روشن سازیم که همین محدودیت فوق العادة تئوری زبانی است که می تواند منجر به تئوری کارآ در مورد فراگیری زبان در کودکان باشد.دراین زمینه سعی کرده ایم روشن نماییم که دستور جهانی درواقع تئوری‌” حالت آغازین“ استعدادزبانی فطری ومقدم برهرنوع تجربة زبانی بوده، وبرپایه بررسی دقیق دستور زبانهای ویژه، زبانشناس مجموعة جهانیهای زبانی رافرض می کند که بنیاد تئوری پیشنهادی او اززبان راتشکیل می دهد. دربخش سوم، تئوری نشانداری ودستورمرکزی مورد بحث قرار گرفته واشاره شده که دستورجهانی درواقع با بنیادهای زیست شناختی موروثی پردازش زبان درکودکان مطابقت دارد. دراین بخش متذکر شده ایم که مفهوم دستور جهانی مبتنی بر فرض دستور مرکزی بی نشان می باشد. مجموعة قواعد مرکزی وبی نشان عام درنهاد کودکان به ودیعه گذاشته شده و کمک بسیار ارزشمند ژنتیکی دریادگیری سریع نظام پیچیده وانتزاعی زبان به کودکان می باشد. درواقع نقش کودکان دررسیدن به مجموعة قواعد مرکزی، انتخاب مجموعة خاص زبان ویژه ازمجموعة قواعد ممکن مرکزی است که به وسیلة تئوری دستورمرکزی تعریف شده اند.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.