Skip to main content
فهرست مقالات

روایی و پایایی مقیاس هسته کنترل نویکی- استریکلند کودکان در گروهی از دانش آموزان دوره ابتدایی و راهنمایی شهر شیراز

نویسنده: ؛

تابستان 1378 - شماره 59 (24 صفحه - از 23 تا 46)

کلیدواژه ها : هسته کنترل ،نویکی- استریکلند

کلید واژه های ماشینی : پایایی مقیاس هسته کنترل نویکی ،مقیاس هسته کنترل نویکی ،هسته کنترل ،مقیاس هسته کنترل ،هسته کنترل درونی ،گویه ،روایی و پایایی مقیاس ،هسته کنترل در کلاس‌های ،روایی و پایایی ،نویکی ،نمره هسته کنترل ،استریکلند ،هسته کنترل بیرونی ،پایایی مقیاس ،گویه با نتیجه تحلیل ،میانگین هسته کنترل ،کنترل بیرونی ،تحلیل گویه‌ها ،میانگین هسته کنترل پسران ،ابتدایی ،کنترل درونی ،گویه‌های مقیاس ،استریکلند کودکان در گروهی ،بیرونی ،گویه باقیمانده تحلیل عوامل ،دانش‌آموزان دوره ابتدایی ،دوره ابتدایی ،استریکلند کودکان ،تحلیل عوامل ،تحلیل گویه‌ها و تحلیل عوامل

هدف از پژوهش حاضر بررسی روایی و پایایی مقیاس هسته کنترل نویکی- استریکلند کودکان در گروهی از دانش‌آموزان دوره ابتدایی و راهنمایی شهر شیراز بود. بدین منظور 2461 (1260 پسر و 1201 دختر) دانش‌آموز از کلاس‌های سوم ابتدایی تا سوم راهنمایی مدارس شهر شیراز در سال تحصیلی 76-75 از طریق نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی انتخاب شدند. پس از گردآوری اطلاعات از گروه نمونه پاسخ‌های آزمودنی‌ها به مقیاس هسته کنترل ابتدا مورد تحلیل گویه قرار گرفت و گویه‌هایی که میانگین پاسخ آنها بین 30/0 تا 70/0 بود انتخاب شدند. بدین ترتیب 15 گویه از 40 گویه مقیاس حذف شدند. روی 25 گویه باقیمانده تحلیل عوامل صورت گرفت. نتیجه تحلیل عوامل حاصل از 25 گویه با نتیجه تحلیل عوامل حاصل از 40 گویه مقیاس اصلی همخوانی داشت. سپس جهت روایی بیرونی مقیاس از متغیرهایی نظیر شغل پدر، تحصیلات والدین و اندازه خانواده استفاده شد. نمره هسته کنترل مقیاس 25 گویه‌ای با متغیرهای پیش‌گفته همبستگی معناداری داشت. همچنین تغییر نمره مقیاس هسته کنترل در کلاس‌های متفاوت با توجه به جنس آزمودنی‌ها مورد بررسی قرار گرفت که حاکی از روایی مقیاس بود. پایایی مقیاس با استفاده از روش بازآزمایی و آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت که حاکی از پایایی نسبتا خوب مقیاس بود.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.