Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه مقبولیت راهبردهای افزایش انگیزش پیشرفت نزد معلمان و دانش آموزان

نویسنده: ؛ ؛ ؛

بهار و تابستان 1379 - شماره 60 (31 صفحه - از 45 تا 75)

کلیدواژه ها : انگیزش پیشرفت ،مقبولیت راهبردها ،معلمان ،شاگردان

کلید واژه های ماشینی : مقبولیت ،پیشرفت تحصیلی ،مقبولیت راهبردها ،پیشنهادهای مربوط به تکلیف ،تحصیلی ،سطح از پیشرفت تحصیلی ،جهت‌گیری تبحری بیشترین ،جهت‌گیری تبحری ،تبحری ،مقبولیت راهبردهای افزایش انگیزش پیشرفت ،پایه تحصیلی ،حق انتخاب کم‌ترین مقبولیت ،حق انتخاب و جهت‌گیری تبحری ،راهبردها برحسب مقطع تدریس معلمان ،تناسب راهبردها برحسب مقطع تدریس ،حق انتخاب در دبیرستان ،مقبولیت راهبردها برحسب مقطع تدریس ،حق انتخاب ،مقطع تحصیلی ،حق انتخاب کم‌ترین تناسب ،انگیزش پیشرفت ،تعیین هدف در دبیرستان ،تکلیف در راهنمایی ،تعیین هدف کم‌ترین تناسب ،تناسب راهبردها ،مقطع تدریس معلمان ،مقبولیت راهبردهای افزایش انگیزش ،راهبردها برحسب مقطع تدریس ،مقبولیت راهبردها در مطالعه ،راه‌برد حق انتخاب

در مطالعه 2 مقبولیت همین راهبردها نزد دانش‌آموزان برحسب پایه تحصیلی(راهنمایی، دبیرستان)جنس و پیشرفت تحصیلی(بالا،متوسط،پایین)بررسی شد. در دختران،یادگیری مشارکتی و پیشنهادهای مربوط به تکلیف در راهنمایی و جهت‌گیری‌ تبحری و تعیین هدف در دبیرستان بیشترین مقبولیت را داشت. در پسرها،حق انتخاب در دبیرستان مقبولتر از راهنمایی و پیشنهادهای مربوط به تکلیف در راهنمایی مقبولتر از دبیرستان بود.تناسب راهبردها برای سطوح مختلف پیشرفت تحصیلی‌ از نظر معلمان با مقبولیت راهبردها نزد دانش‌آموزان همخوانی نشان نمی‌داد.احتمالا یکی از دلایل عمده این عدم همخوانی ناآشنایی معلمان با این راهبردها است.برای آشنایی بیشتر معلمان با کاردکرد این راهبردها پژوهش اقدام پژوهشی پیشنهاد شده است. در مقاله حاضر یافته‌های دو مطالعه گزارش شده است.در مطالعه 1 مقبولیت شش‌ راهبرد افزایش انگیزه پیشرفت(تعیین هدف،یادگیری مشارکتی،یادگیری در حد تسلط، جهت‌گیری تبحری،پیشنهاد مربوط به تکلیف و حق انتخاب)دانش‌آموزان و تناسب آنها با سه سطح از پیشرفت تحصیلی(پایین،متوسط و بالا)نزد معلمان سه مقطع تحصیلی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.در هر سه پایه تحصیلی جهت‌گیری تبحری بیشترین و حق‌ انتخاب کمترین مقبولیت را داشت.تناسب راهبردها برای سه سطح از پیشرفت تحصیلی‌ نیمرخ مشابهی نداشت.برای دانش‌آموزان قوی،راهبرد حق انتخاب و جهت‌گیری تبحری‌ بیشترین و تعیین هدف کمترین تناسب را نشان داد.برای دانش‌آموزان متوسط و ضعیف‌ جهت‌گیری تبحری بیشترین و حق انتخاب کمترین تناسب را نشان داد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.