Skip to main content
فهرست مقالات

ارزیابی پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع رسانی در دانشگاه های تربیت مدرس، تهران و علوم پزشکی ایران (سالهای 1365-1371)

نویسنده:

(21 صفحه - از 43 تا 63)

کلیدواژه ها : کتابداری ،اطلاع‌رسانی ،پایان‌نامه

کلید واژه های ماشینی : ارزیابی پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد رشته کتاب‌داری ،کارشناسی‌ارشد رشته کتاب‌داری و اطلاع‌رسانی ،پایان‌نامه‌ها ،اطلاعات ،کتاب‌داری و اطلاع‌رسانی ،مدرسان ،تهران و علوم پزشکی ایران ،اطلاع‌رسانی در دانشگاه‌های تربیت‌مدرس ،دانشگاه تربیت‌مدرس و علوم پزشکی ،دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ،دانشگاه ،درصد پایان‌نامه‌ها استاد راهنما ،پژوهش ،دانشگاه تربیت‌مدرس ،اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ،پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد کتاب‌داری و اطلاع‌رسانی ،استاد راهنما در رشته کتاب‌داری ،پایان‌نامه‌های گروه کتاب‌داری دانشگاه تربیت‌مدرس ،پایان‌نامه‌ها استاد راهنما در رشته ،گروه کتاب‌داری دانشگاه علوم پزشکی ،پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد کتاب‌داری دانشکده علوم ،روش‌های پژوهش پایان‌نامه‌های علوم کتاب‌داری ،کتاب‌داری دانشگاه علوم پزشکی ایران ،درصد پایان‌نامه‌های گروه کتاب‌داری دانشگاه ،پایان‌نامه‌های گروه کتاب‌داری دانشگاه علوم ،پایان‌نامه‌های گروه کتاب‌داری دانشگاه ،ارزیابی وضعیت علمی رشته کتاب‌داری ،تعداد پایان‌نامه برحسب زمینه موضوعی ،دانشجویان ،پایان‌نامه‌های دانشگاه علوم پزشکی ایران

نتایج نشان اد 13 درصد پایان‌نامه‌ها استاد راهنما در رشته کتابداری نداشته‌اند و منابع مورد استفاده قدیمی بوده است.پراکندگی موضوعی پایان‌نامه‌ها نیز نشان می‌دهد که‌ انتخاب موضوع غالبا"نه براساس نیاز و یا مسائل و مشکلات کتابداری و اطلاع‌رسانی کشور بوده،بلکه برمبنای گرایش‌های ارائه شده در گروه‌ها و سلیقه‌ای است.رعایت روش تحقیق‌ در پایان‌نامه‌های فارغ التحصیلان دانشگاه تربیت مدرس و علوم پزشکی ایران همواره مد نظر قرار گرفته است. پژوهش حاضر به منظور ارزیابی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی در دانشگاه‌های تربیت مدرس،تهران و علوم پزشکی ایران صورت پذیرفت. اطلاعات از طریق توزیع پرسشنامه به 26 نفر از مدرسان و مطالعه مستقیم 158 پایان‌نامه در کتابخانه دانشکده‌ها گردآوری شد،سپس اطلاعات به‌دست آمده از جهات زیر مورد تجزیه و تحلیل کامل قرار گرفت:تعداد پایان‌نامه برحسب زمینه موضوعی،و انطباق آن‌ها با گرایش‌های چهارگانه‌1در هریک از گروه‌های کتابداری؛به‌کارگیری روش تحقیق در تهیه‌ پایان‌نامه‌ها؛میزان منابع مورد استفاده و تازگی آن‌ها؛مرتبه علمی راهنمایان و مشاوران‌ پایان‌نامه‌ها.

خلاصه ماشینی:

"بدین منظور تعداد پایان‌نامه‌ها در هر زمینه موضوعی،گرایش موضوعی رساله‌های هر گروه با توجه به گرایش‌های موجود در برنامه مصوب،به‌کارگیری روش تحقیق در میزان منابع مورد استفاده و تازگی منابع‌ خارجی و مرتبه علمی راهنمایان و مشاوران پایان‌نامه‌های سه دانشگاه یادشده بررسی‌ می‌شود و با توجه به نکات یادشده پیشنهادهایی جهت بهبود و تطبیق آن‌ها با نیازهای‌ پژوهشی امروز جامعه ایران ارائه می‌دهد. این هدف است که‌ پژوهش حاضر از خلال چند پرسش اساسی به آن پرداخته است: 1-پراکندگی موضوعی پایان‌نامه‌های فارغ التحصیلان چگونه است؟ 2-تا چه حد از روش پژوهش علمی در پایان‌نامه‌ها استفاده شده است؟ 3-چه میزان از مأخذ استفاده شده در پایان‌نامه‌ها جدید است؟ 4-در راهنمایی پایان‌نامه‌ها تا چه حد از مدرسان سایر رشته‌ها استفاده شده است و وضعیت مدرسان از نظر سوابق آموزشی چگونه است؟ روش چون هدف این پژوهش ارزیابی وضعیت علمی پایان‌نامه‌های رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی در مقطع کارشناسی ارشد در سه دانشگاه تربیت مدرس،تهران و علوم‌ پزشکی ایران است،جهت ترسیم وضعیت این مقطع از روش توصیفی استفاده شد. یافته‌ها در مجموع 851 پایان‌نامه فارغ التحصیلان سه گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی‌ دانشگاه‌های تهران،تربیت مدرس،علوم پزشکی ایران از سال 5631 تا 3731 از جهات‌ زیر مورد بررسی قرار گرفت: 1-چگونگی پراکندگی موضوعی پایان‌نامه‌ها در دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران بیشترین گرایش به‌ سازماندهی بوده است و نزدیک به 03 درصد از پایان‌نامه‌های این گروه به علت بحث در کلیات و یا موضوع‌های خارج از حیطه کتابداری و اطلاع‌رسانی به ترتیب در کلیات‌ و متفرقه قرار گرفت."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.