Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه ارزشیابی دانشجویان دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی از تدریس استادان با میانگین نمرات آنان از درس استادان در سال های تحصیلی 78-77 تا 80-79

نویسنده: ؛

بهار و تابستان 1383 - شماره 68 (20 صفحه - از 57 تا 76)

کلیدواژه ها : ارزشیابی ،دانشجویان ،اعضای هیأت علمی ،دانشکده روان‌شناسی وعلوم تربیتی ،دانشگاه تهران ،تدریس

کلید واژه های ماشینی : ارزشیابی دانشجویان ،نمره ارزشیابی ،تدریس استادان با میانگین ،ارزشیابی دانشجویان از استادان ،استادان با میانگین نمرات ،میانگین نمرات ارزشیابی دانشجویان ،ارزشیابی دانشجویان از تدریس ،میانگین نمرات ارزشیابی ،میانگین نمرات ،دانشجویان از تدریس استادان ،نمره امتحانی ،نمرات امتحانی دروس تدریس ،نمرات ارزشیابی دانشجویان ،تدریس استادان ،دروس تدریس شده ،میانگین نمرات دروس ،میانگین نمرات امتحانی دروس ،میانگین نمرات پایان نیم‌سال ،میانگین کل نمرات ارزشیابی ،ارزشیابی از تدریس استادان ،میانگین نمرات امتحانی ،ارزشیابی استاد ،دروس تدریس ،نمره امتحانی دروس ،نتیجه ارزشیابی دانشجویان ،نمرات پایان نیم‌سال ،نمرات دروس ،میانگین نمرات پایان ،سؤال ،تدریس شده

در این پژوهش رابطه میان میانگین نمرات ارزشیابی دانشجویان دوره کارشناسی دانشکده روان‌شناسی وعلوم تربیتی از تدریس استادان با میانگین نمرات آنان در دروس تدریس شده در سال های 80-77 بررسی شد و برای حدود 450 درس تدریس شده که نمره ارزشیابی آنا نیز در دسترس بود همبستگی بسیار ضعیفی (135/0=r) در سطح معنی داری 003/0 مشاهده گردید. علاوه بر آن، بین میانگین نمرات دروس و میانگین نمرات ارزشیابی هر یک از چهار سؤال اول فرم ارزشیابی استاد، ضریب همبستگی پیرسون محاسبه شد که به جز سؤال دوم (توانایی استاد در بیان و تفهیم مطالب) که همبستگی مثبت و ضعیفی (168/0=r) را در سطح معنی داری 004/0 نشان می داد، در سه مورد دیگر رابطه معنی داری مشاهده نگردید. نتیجه جالب توجهی که از مقایسه نمرات دروس متفاوت تدریس شده بوسیله استادان دانشکده به دست آمده نشان می‌دهد که میانگین نمرات دروس مختلف مستقل از استاد درس نیست.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.