Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه ارزشیابی دانشجویان دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی از تدریس استادان با میانگین نمرات آنان از درس استادان در سال های تحصیلی 78-77 تا 80-79

نویسنده:

ISC (20 صفحه - از 57 تا 76)

کلیدواژه ها :

ارزشیابی ،دانشجویان ،تدریس ،اعضای هیأت علمی ،دانشگاه تهران ،دانشکده روان‌شناسی وعلوم تربیتی

کلید واژه های ماشینی : ارزشیابی، بررسی رابطه ارزشیابی دانشجویان دانشکده، نمره، ارزشیابی دانشجویان، نمره ارزشیابی، تدریس، میان میانگین نمرات ارزشیابی دانشجویان، استادان، میانگین نمرات ارزشیابی دانشجویان دوره، رابطه ارزشیابی دانشجویان دانشکده روان‌شناسی

در این پژوهش رابطه میان میانگین نمرات ارزشیابی دانشجویان دوره کارشناسی دانشکده روان‌شناسی وعلوم تربیتی از تدریس استادان با میانگین نمرات آنان در دروس تدریس شده در سال های 80-77 بررسی شد و برای حدود 450 درس تدریس شده که نمره ارزشیابی آنا نیز در دسترس بود همبستگی بسیار ضعیفی (135/0=r) در سطح معنی داری 003/0 مشاهده گردید. علاوه بر آن، بین میانگین نمرات دروس و میانگین نمرات ارزشیابی هر یک از چهار سؤال اول فرم ارزشیابی استاد، ضریب همبستگی پیرسون محاسبه شد که به جز سؤال دوم (توانایی استاد در بیان و تفهیم مطالب) که همبستگی مثبت و ضعیفی (168/0=r) را در سطح معنی داری 004/0 نشان می داد، در سه مورد دیگر رابطه معنی داری مشاهده نگردید. نتیجه جالب توجهی که از مقایسه نمرات دروس متفاوت تدریس شده بوسیله استادان دانشکده به دست آمده نشان می‌دهد که میانگین نمرات دروس مختلف مستقل از استاد درس نیست.

خلاصه ماشینی:

"چکیده ) در این پژوهش رابطه میان میانگین نمرات ارزشیابی دانشجویان دوره کارشناسی دانشکده روان‌شناسی وعلوم تربیتی از تدریس استادان با میانگین نمرات آنان در دروس تدریس شده در سال های 80-77 بررسی شد و برای حدود 450 درس تدریس شده که نمره ارزشیابی آنا نیز در دسترس بود همبستگی بسیار ضعیفی (135/0=r) در سطح معنی داری 003/0 مشاهده گردید. روش پژوهش در پژوهش برای مدت سه سال تحصیلی از 1377 تا پایان 1380 نتایج ارزشیابی دانشجویان دوره کارشناسی رشته‌های مختلف دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی دانشگاه تهران از تدریس استادان و نیز نمرات پایان نیمسال دروس ارائه شده مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌های پژوهش برای هر یک از استادان بین میانگین نمرات پایان ترم دروس تدریس شده و میانگین کل نمرات ارزشیابی آنها ضریب همبستگی پیرسون محاسبه گردید تا معلوم شود که آیا میان این متغیرها رابطه معنی‌داری وجود دارد یا خیر. هنگامی که رابطه بین نمرات ارزشیابی کلیه دروس تدریس شده بوسیله اساتید مختلف با میانگین نمرات پایان ترم آنها بررسی شد، ضریب همبستگی ضعیف و مثبتی (135/0) در سطح معنی داری 003/0 بدست آمده (جدول 2) که با نتیجه گزارش سیلور و همکارانش (1997)، (29/0 - 28/0) برای 625 دروس ارزشیابی شده دوره کارشناسی همخوانی دارد. همچنین نتیجه بررسی رابطه بین میانگین نمرات پایان ترم دروس با میانگین نمرات هر یک از چهار سوال اول پرسشنامه ارزشیابی که به ویژگی استاد مربوط می شدند نشان می دهد که فقط سؤال دوم، یعنی: شیوه بیان، تفهیم و انتقال مطالب، رابطه مثبت و ضعیفی (168/0) دارد و در سه مورد دیگر رابطه‌ای دیده نمی شود (جدول 2)."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.