Skip to main content
فهرست مقالات

تدارک مدل معادلات ساختاری اضطراب رایانه در دانشجویان دانشگاه تهران

نویسنده: ؛

بهار و تابستان 1383 - شماره 68 (22 صفحه - از 77 تا 98)

کلیدواژه ها : مدل معادلات ساختاری ،اضطراب رایانه ،تجربه رایانه ،خودکار آمدیرایانه ،اضطراب خصیصه‌ای

کلید واژه های ماشینی : اضطراب رایانه ،اضطراب خصیصه‌ای ،تجربه رایانه ،مدل معادلات ساختاری ،اضطراب خصیصه‌ای و اضطراب رایانه ،ساختاری اضطراب رایانه ،انگیزه پیشرفت ،Computers Human Behavior ،سازه‌های نهان برون‌زا ،سازه‌های نهان ،رایانه معرف سازه‌های نهان ،معرف سازه‌های نهان برون‌زا ،رایانه به اضطراب رایانه ،سازه‌های نهان و درونزا ،معادلات ساختاری ،نهان برون‌زا و خودکار ،انگیزه پیشرفت و اضطراب خصیصه‌ای ،ساختاری ،رایانه با اضطراب رایانه ،سازه‌های نهان درونزا ،فردی معرف سازه‌های نهان ،خصیصه‌ای ،رایانه و اضطراب رایانه ،معرف سازه‌های نهان ،فردی به اضطراب رایانه ،رایانه به اضطراب ،مدل ساختاری ،معادله اضطراب رایانه ،فردی و تجربه رایانه ،Behavior

در پژوهش حاضر،به منظور تدارک یک مدل معادلات ساختاری، 730 نفر از دانشجویان کارشناسی دانشگاه تهران (295 دختر و 435 پسر) در گروه‌های تحصیلی فنی و مهندسی، علوم پایه، و علوم انسانی به صورت نمونه تصادفی انتخاب شدند.ویژگی های فردی آزمودنی ها یعنی جنسیت و رشته تحصیلی، به علاوه انگیزه پیشرفت، خودکار آمدی رایانه، تجربه رایانه، اضطراب خصیصه‌ای و اضطراب رایانه آنان بر مبنای مقیاس های معتبر اندازه‌گیری شد. در این مدل تجربه رایانه، اضطراب خصیصه‌ای، انگیزه پیشرفت و ویژگی های فردی معرف سازه‌های نهان برونزا و خودکار آمدی رایانه و اضطراب رایانه معرف سازه‌های نهان و درونزا تلقی گردید. مدل با حضور سازه‌ها و نشانگرهای مربوط در سطح نسبتا مناسبی برازش شد. شاخص برازندگی تطبیقی (91/0 = CFI) و متوسط باقیمانده‌های استاندارد شده (048/0 =SRMR) به‌دست آمد. این مدل مشخص می‌کند که بویژه ویژگی های فردی و تجربه رایانه به افزایش خودکار آمدی رایانه و در تداوم این مسیر به کاهش اضطراب رایانه دانشجویان منجر می‌شود.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.