Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی خود تنظیمی یادگیری دانش والدین: مطالعه نقش جنسیت و عملکرد تحصیلی

نویسنده: ؛

بهار و تابستان 1383 - شماره 68 (20 صفحه - از 157 تا 176)

کلیدواژه ها : راهبردهای خودتنظیمی ،یادگیری ،خودتنظیمی والدین ،جنسیت ،عملکرد تحصیلی

کلید واژه های ماشینی : راهبردهای خودتنظیمی در یادگیری ،عملکرد تحصیلی ،استفاده از راهبردهای خودتنظیمی ،راهبردهای خودتنظیمی ،متوسط با دانش‌آموزان ضعیف ،دختران و پسران ،تحصیلی ،والدین با فرزندان دختر ،خودتنظیمی والدین ،دانش‌آموزان دختر و پسر ،رفتارهای خودتنظیم‌گرانه والدین دانش‌آموزان ،یادگیری دانش‌آموزان ،دانش‌آموزان دختر ،رفتارهای خودتنظیم‌گرانه والدینشان تفاوت ،رفتارهای خودتنظیم‌گرانه والدین ،یادگیری دانش‌آموزان قوی ،دانش‌آموزان قوی و متوسط ،دانش‌آموزان با عملکرد تحصیلی ،تفاوت معنی‌داری وجود ،راهبردهای شناختی ،فرزندان دختر و پسر ،مقایسه راهبردهای خودتنظیمی ،تعامل والدین با فرزندان ،جنسیت و عملکرد تحصیلی ،معنی‌داری ،تفاوت معنی‌داری ،دانش‌آموزان قوی ،والدین دانش‌آموزان ،دانش‌آموزان ضعیف ،زیمرمن

هدف پژوهش حاضر مطالعه و مقایسه راهبردهای خودتنظیمی در یادگیری دانش‌آموزان و خودتنظیمی والدین آنها با توجه به نقش جنسیت و عملکرد تحصیلی است. به‌همین منظور، تعداد 120 دانش‌آموز دختر و پسر اول دبیرستان شهرتهران با روش نمونه‌گیری تصادفی مرحله‌ای انتخاب شدند و با پاسخگویی به پرسشنامه راهبردهای خودتنظیمی در یادگیری دانش‌آموز و خودتنظیمی والدین، ادارک خود را از راهبردهای خودتنظیمی و خودتنظیم‌گری والدینشان نشان دادند. از معدل تحصیلی آنان نیز به عنوان ملاک عملکرد تحصیلی استفاده گردید. داده‌های حاصل شده با آزمون t مستقل، تحلیل واریانس یک راهه، و آزمون تعقیبی شفه مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین راهبردهای خودتنظیمی در یادگیری دانش‌آموزان دختر و پسر و همین‌طور بین رفتارهای خودتنظیم‌گرانه والدینشان تفاوت معنی‌داری وجود ندارد. ولی بین راهبردهای خودتنظیمی در یادگیری دانش‌آموزان قوی و متوسط با دانش‌آموزان ضعیف و هینطور بین رفتارهای خودتنظیم‌گرانه والدین دانش‌آموزان قوی و متوسط با دانش‌آموزان ضعیف تفاوت معنی‌داری وجود دارد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.