Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه میان پنج عامل بزرگ شخصیت، سبک های مقابله ای و سلامت روانی در دانشجویان کارشناسی

نویسنده: ؛ ؛ ؛ ؛

بهار و تابستان 1384 - شماره 70 (24 صفحه - از 51 تا 74)

کلیدواژه ها : سلامت روانی ،صفات شخصیت ،سبک‌های مقابله ای

کلید واژه های ماشینی : سلامت روان ،سلامت روانی ،سبک‌های مقابله ،سبک مقابله‌ای ،روان رنجورخویی ،سبک‌های مقابله با تنیدگی ،سبک مقابله‌ای مسئله مدار ،مقابله با تنیدگی ،سبک مقابله‌ای هیجان مدار ،هیجان مدار ،سبک مقابله‌ای مسئله مدار رابطه ،سبک مقابله‌ای هیجان مداری ،برون‌گرایی با سلامت روانی ،مقابله‌ای ،مقابله‌ای و سلامت روانی ،عامل روان رنجورخویی ،سلامت روانی رابطه ،مقابله‌ای مسئله مدار ،مقابله‌ای هیجان مدار ،سبک مقابله‌ای اجتنابی ،سبک‌های مقابله‌ای مسئله مداری ،تنیدگی و سلامت روانی ،برون‌گرایی ،رنجورخویی با سبک مقابله‌ای ،مسئله مدار ،وظیفه‌شناسی ،متغیر سبک‌های مقابله‌ای ،رنجورخویی ،متغیر سلامت روانی ،متغیرهای سبک‌های مقابله

هدف پژوهش حاضر مطالعه رابطه بین پنج عامل بزرگ شخصیت، سبک‌های مقابله با تنیدگی و سلامت روانی است. فرم خلاصه شده پرسشنامه پنج عامل، پرسشنامه مقابله با موقعیتهای تنیدگی زا و پرسشنامه سلامت عمومی درمورد نمونه ای تصادفی از 235 آزمودنی اجرا شد، و روابط صفات شخصیتی، سبک‌های مقابله‌ای و سلامت روانی به کمک همبستگی و تحلیل رگرسیون مطالعه گردید. نتایج نشان داد که 1) میان عامل‌های روان رنجورخویی، پذیرش و برون گرایی با سلامت روانی رابطه معنی دار وجود دارد؛ 2) میان سبک‌مقابله ای مسئله مدار و هیجان مدار با سلامت روانی رابطه معنی دار وجود دارد، در حالیکه میان سبک مقابله ای اجتنابی و سلامت روانی رابطه ای وجود ندارد؛ 3) میان عامل‌های پذیرش، وظیفه شناسی، برونگرایی و سازگاری با سبک مقابله ای مسئله مداررابطه مثبت معنی داروجود دارد، و 4) از متغیر سبک‌های مقابله ای دو سطح و از متغیر پنج عامل شخصیت تنها یک سطح در پیش بینی متغیر سلامت روانی سهیم هستند. در نهایت، پژوهش نشان می‌دهد که صفات شخصیتی و سبک‌های مقابله ای آزمودنی‌ها بطور معنی داری با سلامت روانی آنها ارتباط می‌یابد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.