Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی روند برنامه ریزی فعالیت های فرهنگی دانشگاه های دولتی اصفهان طی برنامه دوم و سوم توسعه کشور

نویسنده: ؛ ؛ ؛

بهار و تابستان 1384 - شماره 70 (22 صفحه - از 199 تا 220)

کلیدواژه ها : اصفهان ،برنامه‌ریزی ،دانشگاه‌های دولتی ،برنامه سوم توسعه ،فعالیت فرهنگی ،برنامه دومتوسعه

کلید واژه های ماشینی : فعالیت‌های فرهنگی ،برنامه‌ریزی فعالیت‌های فرهنگی ،برنامه سوم توسعه ،مجریان فرهنگی در برنامه ،برنامه دوم توسعه ،برنامه‌ریزی فعالیت ،فعالیت‌های فرهنگی در دانشگاه‌ها ،توسعه کشور ،مجریان ،شاخص‌های کیفی ،برنامه دوم ،مجریان فعالیت‌های فرهنگی ،عملکرد مجریان فرهنگی ،مؤلفه‌های برنامه‌ریزی در برنامه ،مؤلفه‌های شاخص‌های کیفی ،توسعه فرهنگی ،برنامه سوم ،دانشگاه‌های دولتی اصفهان ،میزان تحقق مؤلفه‌های برنامه‌ریزی ،مؤلفه‌های برنامه‌ریزی ،برنامه‌های فرهنگی ،مؤلفه‌های برنامه‌ریزی در هر ،دانشگاه‌های دولتی ،عملکرد مجریان ،سوم ،دانشجویان در فعالیت‌های فرهنگی ،فعالیت‌های فرهنگی دانشگاه ،فرهنگی دانشگاه‌ها ،مورد استفاده در برنامه‌ریزی ،مجریان فرهنگی

هدف از انجام این پژوهش بررسی روند برنامه ریزی فعالیت‌های فرهنگی دانشگاه های دولتی اصفهان طی برنامه دوم و سوم توسعه کشور است. برای دستیابی به این هدف تلاش گردید تا پژوهش امکان دستیابی به چهار هدف جزیی را فراهم آورد که شامل بررسی مؤلفه‌های برنامه‌ریزی، شاخص‌های کمی و کیفی، شاخص‌ها و الگوهای برنامه ریزی، و نهایتا تفاوت عملکرد مجریان فعالیت‌های فرهنگی در دانشگاه های دولتی اصفهان طی برنامه دوم و سوم توسعه کشور بوده است. روش انجام این پژوهش پیمایشی است. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که میان مؤلفه‌های شاخص‌های کیفی در برنامه‌ریزی فعالیت‌های فرهنگی طی برنامه دوم و سوم توسعه تفاوت چندانی وجود ندارد؛ ولی در خصوص شاخص‌های کمی، میان دو برنامه تفاوت اساسی مشاهده می شود. میان عملکرد مجریان فرهنگی در برنامه دوم نیز تفاوت چندانی وجود ندارد، ولی در برنامه سوم بیشترین تفاوت میان عملکرد اداره کل امور فرهنگی و جهاد دانشگاهی با مجریان دیگر فعالیت های فرهنگی مشاهده می شود.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.