Skip to main content
فهرست مقالات

رایطه ویژگی های فردی و خانوادگی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان روان شناسی

نویسنده:

ISC (22 صفحه - از 1 تا 22)

کلیدواژه ها :

پیشرفت تحصیلی ،دانشگاه تهران ،ویژگی های فردی و خانوادگی ،دانشجویانکارشناسی ،دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی

کلید واژه های ماشینی : دانشجویان، پیشرفت تحصیلی، معدل، پیشرفت تحصیلی دانشجویان، سهمیه ورودی دانشجویان پیش‌بین، معدل دیپلم، متغیر، پژوهش، پیشرفت تحصیلی دانشجویان روان‌شناسی، کارشناسی

در پژوهش حاضر رابطه پیشرفت تحصیلی با ویژگی های فردی و خانوادگی دانشجویان کارشناسی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران ورودی سال های 1372 تا 1376 بررسی شد. جمعیت مورد مطالعه 524 نفر (238 دختر 286 پسر) بود که از این تعداد نمونه‌ای حدود 230 نفر برای بررسی رابطه متغیرها ، انتخاب شد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که از میان متغیرها ، سه متغیر معدل دیپلم ، نوع دیپلم، و نوع سهمیه ورودی دانشجویان پیش بین های معناداری برای پیشرفت تحصیلی در دانشگاه هستند.

خلاصه ماشینی: "نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که از میان متغیرها ، سه متغیر معدل دیپلم ، نوع دیپلم، و نوع سهمیه ورودی دانشجویان پیش بین های معناداری برای پیشرفت تحصیلی در دانشگاه هستند. آنها نشان دادند که سن، آزمون دوره دبیرستان و مألفه شخصیتی وظیفه شناسی (4) رابطه معناداری با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دارد، همان‌طور که ملاحظه می شود در پژوهش های مبتنی بر تحلیل مسیر و مدل معادلات ساختاری از متغیرهای متعددی استفاده شده است و بعضی نتایج نیز متعارض است، هر چند در اغلب پژوهش‌ها در زمینه رابطه مثبت و معنادار پیشرفت تحصیلی قبلی در اشکال مختلف آن مانند میانگین دیپلم یا آزمون جامع پایان دوره دبیرستان با پیشرفت تحصیلی فعلی در دانشگاه اتفاق نظر وجود دارد. یافته های پژوهش برای پاسخ به این پرسش که چه رابطه‌ای میان متغیرهای فردی و خانوادگی با دو متغیر معدل نیمسال اول و معدل کارشناسی دانشجویان وجود دارد، از تحلیل رگرسیون چندگانه با روش ورود همزمان و گام به گام استفاده شد. تحلیل رگرسیون گام به گام معدل نیمسال اول بر حسب متغیرهای پیش‌بین [به تصویر صفحه مراجعه شود] گام‌ه R 2R 2DR DF 2و1df P 1-جنسیت41/016/0168/01/46228و10001/0 2-میانگین دپیلم45/021/0041/07/11227و1001/0 3- نوع دپیلم53/028/0074/04/23226و10001/0 4- سن56/031/0030/09/9225و1002/0 5- نوع سهمیه58/034/0025/04/8224و1004/0 6- تحصیلات پدر59/035/0015/01/5223و103/0 نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان می‌دهد که با 6 متغیر پیش بین می‌توان حدود 35 درصد تغییرات ملاک را پیش بینی کرد. یعنی برای نتیجه گیری و بررسی عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان به پژوهش های بیشتری نیاز داریم و در تفسیر نتایج باید به تفاوت نظام آموزش عالی کشور با سایر کشورها توجه کرد. "Psycho- social factors and academic performance among African women students at a predominantly white university in South Africa"."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.