Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه کیفیت دوستی و راه های مقابله با تنیدگی در نوجوانان دختر: بررسی نقش واسطه ای جایگاه اجتماعی- اطلاع رسانی در ایران

نویسنده: ؛

پاييز و زمستان 1382 - شماره 67 (23 صفحه - از 154 تا 176)

کلیدواژه ها : نوجوان ،تنیدگی ،کیفیت دوستی ،جایگاه‌اجتماعی‌ـاقتصادی ،مقابله‌با تنیدگی

کلید واژه های ماشینی : راه‌های مقابله با تنیدگی ،کیفیت دوستی و راه‌های مقابله ،مقابله هیجان مدار ،کیفیت دوستی ،دوستی ،مقابله مسئله مدار ،هیجان مدار ،صمیمیت با مقابله مسئله ،نوجوانان دختر ،مجاورت فیزیکی با مقابله ،رضایت‌مندی با مقابله مسئله ،جایگاه اجتماعی ،صمیمیت ،عامل اعتماد در دوستی ،جایگاه اجتماعی ـ اقتصادی ،مجاورت ،راه‌های مقابله ،مقابله با تنیدگی رابطه ،مقابله اجتنابی ،مجاورت فیزیکی ،مقابله هیجان ،مسئله مدار ،رضایت‌مندی از دوستی ،دوستی با راه‌های مقابله ،صمیمیت در دوستی بالاتر ،میزان مجاورت فیزیکی بالاتر ،عامل‌های کیفیت دوستی ،حمایت اجتماعی ،اعتماد در دوستی ،فیزیکی

با هدف بررسی رابطه بین کیفیت دوستی و راه‌های مقابله با تنیدگی، تعداد 328 دانش‌آموز دختر پایه سوم راهنمایی با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی مرحله‌ای، از مناطق جغرافیایی جنوب، مرکز، و شمال شهر تهران انتخاب شدند. تحلیل یافته‌ها با استفاده از روش تحلیل عاملی و ضریب همبستگی چند متغیری پیرسون انجام گرفت. نتایج نشان دهنده وجود رابطه مثبت و معنا داری میان مجاورت فیزیکی با مقابله اجتنابی؛ خود فاش سازی با مقابله هیجان مدار؛ رضایتمندی با مقابله مسئله مدار، و صمیمت با مقابله اجتنابی بود. همچنین در آزمودنی‌هایی که دارای جایگاه اجتماعی ـ اقتصادی پایین و متوسط بودند رابطه معناداری بین مجاورت فیزیکی و مقابله اجتنابی ؛ خود فاش سازی و مقابله هیجان مدار؛ رضایتمندی و صمیمیت با مقابله مسئله مدار مشاهده شد در حالیکه در آزمودنی‌هایی که دارای جایگاه اجتماعی ـ اقتصادی بالا بودند هیچ‌گونه رابطه معناداری میان عامل‌های کیفیت دوستی و راه‌های مقابله با تنیدگی مشاهده نگردید. عامل اعتماد در دوستی در هیچ‌یک از سه گروه فوق رابطه معناداری با راه‌های مقابله با تنیدگی نداشته است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.