Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه میزان افسردگی فرزندان پسر جانبازان و نحوه ارتباط با پدرانشان

نویسنده: ؛ ؛

پاييز و زمستان 1380 - شماره 63 (16 صفحه - از 35 تا 50)

کلیدواژه ها : افسردگی ،جانبازی ،ارتباط پدر و پسر ،فرزندان جانبازان‌

کلید واژه های ماشینی : میزان افسردگی فرزندان پسر جانبازان ،رابطه میزان افسردگی فرزندان پسر ،میانگین افسردگی پسران جانبازان ،میزان افسردگی ،افسردگی پسران جانبازان ،پسران جانبازان ،میزان افسردگی پسران ،فشار روانی فرزندان جانبازان ،افسردگی پسران ،فرزندان جانبازان ،ارتباط با پدر ،افسردگی در پسران جانبازان ،نحوه ارتباط با پدرانشان ،میزان افسردگی پسران جانبازان ،فشار روانی ،میزان افسردگی پسران گروه‌های ،میانگین افسردگی ،افسردگی فرزندان ،جانبازی ،فرزندان جانبازان اعصاب ،نقص عضو ،گروه پسران جانبازان ،میزان فشار روانی فرزندان ،جانبازان اعصاب و روان ،میزان افسردگی در پسران ،بررسی افسردگی ،نقص بینایی ،اعصاب و روان ،میزان فشار روانی ،تفاوت معناداری

پژوهش حاضر به منظور بررسی تفاوت میزان افسردگی پسران دبیرستانی جانبازان‌ می‌پردازد که با توجه به سطوح مختلف ارتباط با پدرانشان در شهر تهران اجرا شده است. در پژوهش علی-مقایسه‌ای حاضر،120 آزمودنی به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب‌ شدند.برای بررسی افسردگی آزمودنی‌ها،از سیاهه افسردگی بک(فرم کوتاه)و برای‌ بررسی سطوح مختلف ارتباط پدر-پسر از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد.نتایج‌ نشان داد که میانگین افسردگی پسران جانبازان ترکش‌خورده با میانگین افسردگی پسران‌ جانبازان دارای نقص عضو و ضایعات نخاعی تفاوت معناداری دارد.هم‌چنین بین‌ میانگین افسردگی پسران جانبازان دارای نقص بینایی با میانگین افسردگی پسران جانبازان‌ ترکش‌خورده و اعصاب و روان،شیمیایی و دچار موج انفجار شده تفاوت معناداری‌ مشاهده شد.میزان افسردگی دانش‌آموزانی که ارتباط ضعیف با پدران خود داشتند،با میزان افسردگی دانش‌آموزانی که ارتباط قوی با پدران خود داشتند تفاوت معناداری را نشان داد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.