Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی فرایند تحول مراحل مختلف جنسی در کودکان 2 تا7 سال

نویسنده: ؛ ؛

پاييز و زمستان 1380 - شماره 63 (18 صفحه - از 157 تا 174)

کلیدواژه ها : هویت جنسی ،ثبات جنسی ،استواری جنسی ،طرحوارهء جنسی ،کودک‌

کلید واژه های ماشینی : هویت جنسی ،جنسی ،استواری جنسی ،هویت جنسی در کودکان ،ثبات جنسی ،گروه‌های سنی ،رشد هویت جنسی ،تحول هویت جنسی ،همجنس ،مورد همسال همجنس ،فرایند تحول هویت جنسی ،درصد پاسخ‌های درست ،تشخیص هویت جنسی همسال ،همسال همجنس ،مورد همسال غیرهمجنس ،مراحل تحول هویت جنسی ،همسال غیرهمجنس ،تشخیص جنسیت ،اکتساب هویت جنسی ،مرحلهء هویت جنسی ،نقش‌های جنسی ،جنسی همسال همجنس ،همسال ،فرایند تحول ،سنی ،غیرهمجنس ،مورد هویت جنسی ،درصد پاسخ‌های درست کودکان ،تشخیص هویت جنسی ،سؤال

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی فرایند تحول مراحل مختلف هویت جنسی در کودکان بود.بدین منظور 117 نفر از کودکان 2 تا 7 ساله در مرکز پیش‌دبستانی و دبستانی‌ دانشگاه شیراز انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند.سپس با استفاده از مصاحبه به‌ گردآوری اطلاعات در مورد سطح رشد هویت جنسی کودکان پرداخته شد.فرایند مصاحبه شامل 10 سؤال بود که سه سؤال در باب هویت جنسی،سه سوال در باب ثبات‌ جنسی،و سه سوال دیگر نیز در مورد استواری جنسی بود.سئوال‌های در سه گروه‌ موضوعی مختلف طبقه‌بندی گردید:1)خود کودک،2)همسال همجنس،3)همسال‌ غیرهمجنس.سؤال دهم مصاحبه نیز در مورد قضاوت کودک دربارهء نحوهء شناسایی و تشخیص جنسیت توسط کودک بود.یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که کودکان در جریان تحول جنسی به ترتیب سه مرحلهء هویت جنسی،ثبات جنسی،و استواری‌ جنسی را پشت سر می‌گذارند.کودکان در جریان تحول جنسی ابتدا در مورد خود،سپس‌ در مورد همسال همجنس،و سپس در مورد همسال غیرهمجنس این مراحل را اکتساب‌ می‌کنند.کودکان 6 تا 7 ساله نیز در قضاوت در مورد نحوه تشخیص جنسیت،به نقش‌های‌ جنسی بیشتر از دیگر گروه‌های سنی اشاره داشتند.همچنین این تحقیق نشان می‌دهد که‌ رشد هویت جنسی از فرایند رشدشناختی تبعیت می‌کند.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.