Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی پدیده کودک آزاری و آثار عاطفی و شخصیتی آن بر نوجوانان دختر شهر اصفهان

نویسنده: ؛ ؛ ؛

پاييز و زمستان 1384 - شماره 71 علمی-پژوهشی (35 صفحه - از 187 تا 221)

کلید واژه های ماشینی : آزاردیده احساس سلامتی ،پرسشنامه کودک‌آزاری ،نوجوانان دختر آزاردیده ،گروه عادی ،نمرات پایین ،خویشتن‌داری ،پرسشنامه شخصیتی ،نمرات گروه آزاردیده ،دوران کودکی ،جنسی ،ذهنی ،عاطفی نوجوانان دختر ،گروه آزاردیده ،نوجوانان عادی ،همبستگی میان کودک‌آزاری ،درصد از کودکان ،مشکلات عاطفی ،کودک‌آزاری ،نوجوانان دختر ،کودکان آزاردیده ،کودک‌آزاری از گروه عادی ،آزاردیده ،آزار جنسی ،نوجوانان آزاردیده ،شخصیتی نوجوانان دختر ،استفاده از پرسشنامه کودک‌آزاری ،عادی ،کودک‌آزاری و آثار عاطفی ،اختلال شخصیت ،احساس سلامتی

این پژوهش به بررسی کودک آزاری ، بر ویژگی های عاطفی و شخصیتی نوجوانان دختر شهر اصفهان پرداخته است . آزمودنی های پژوهش 29 نوجوان دختر آزار دیده و 71 نوجوان دختر عادی بوده اند که به روش تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند . گروه آزار دیده با استفاده از پرسشنامه کودک آزاری از گروه عادی جدا شدند. آزمودنی ها همچنین پرسشنامه شخصیتی کالیفرنیا را تکمیل کرند. داده های پژوهش با نرم افزار spss و با آزمونهای آماری مانوا و همبستگی تحلیل شد . تنایج نشان داد که به طور کلی دو گروه در ویژگی های خویشتن داری ، اجتماعی شدن ، برداشت خوب ، احساس سلامتی ، کارایی ذهنی ، استعداد روانشناختی ، سطح تحمل و استعداد کسب پایگاه با هم تفاوت دارند ( 05/0 < p ) به این صورت که گروه آزار دیده نمرات پایین تری دریافت کردند. اما در ویژگی های خود پذیری ، حضور اجتماعی ، مردم پذیری ، پیشرفت از طریق همنوایی ، پیشرفت از طریق استقلال ، زنانگی / مردانگجی ، اشتراک و مسئولیت پذیری با هم تفاوت ندارند (05/0

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.