Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی میزان فایده درسهای اصلی و تخصصی رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی از نظر فارغ التحصیلان دانشگاه شیراز شاغل در آموزش و پرورش

نویسنده: ؛ ؛

بهار 1383 - شماره 1 (14 صفحه - از 43 تا 56)

کلیدواژه ها : مدیران ،مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی ،درسهای اصلی و تخصصی

کلید واژه های ماشینی : شیراز شاغل در آموزش ،میزان فایدهء درسهای اصلی ،دانشگاه شیراز ،آموزش و پرورش ،فارغ‌التحصیلان دانشگاه شیراز ،جایگاه شغلی فارغ‌التحصیلان ،فایدهء درسها ،فارغ‌التحصیلان رشتهء مدیریت ،مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی ،رشتهء مدیریت و برنامه‌ریزی ،میزان فایده درسهای اصلی ،جایگاه شغلی ،دانش و مهارتهای مشاوره‌ای ،میزان فایدهء درسهای ارائه‌شده ،فارغ‌التحصیلان شاغل در آموزش ،فایدهء ،دانش و مهارتهای روان‌شناختی ،میزان فایدهء ،فایدهء درسهای ارائه‌شده ،بررسی میزان فایدهء ،روان‌شناسی دانشگاه شیراز ،رشتهء مدیریت و برنامه‌ریزی دانشکدهء ،شغلی ،مقولهء دانش و مهارتهای استفاده ،فارغ‌التحصیلان دانشگاه ،شغلی فارغ‌التحصیلان ،مقولهء دانش ،درسهای اصلی و تخصصی ،تأثیر جایگاه شغلی فارغ‌التحصیلان ،مدیریت و برنامه‌ریزی

پژوهش حاضر به منظور بررسی میزان فایدهء درسهای اصلی و تخصصی ارائه‌ شده در دانشگاه از نظر فارغ‌التحصیلان رشتهء مدیریت و برنامه‌ریزی دانشکدهء علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شیراز صورت پذیرفته است.همچنین‌ متغیرهای دیگری نظیر جنسیت و جایگاه شغلی فارغ‌التحصیلان مورد مطالعه‌ قرار گرفت.افراد مورد بررسی این تحقیق کلیهء فارغ‌التحصیلان رشتهء مدیریت‌ و برنامه‌ریزی آموزشی(99 مرد و 34 زن)شاغل در آموزش و پرورش‌ بودند که در تیرماه 1373 تا تیرماه 1377 فارغ‌التحصیل شده بودند.برای‌ تعیین میزان فایدهء درسهای ارائه شده،کلیههء درسهای اصلی و تخصصی رشتهء مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی در دوازده مقوله تقسیم شدند و فارغ‌التحصیلان در یک مقیاس پنج گزینه‌ای میزان فایدهء هریک از درسها را مشخص نمودند.نتایج نشان داد که بیشترین میزان فایده در مقولهء دانش و مهارتهای مشاوره‌ای بود و مقولات دانش و مهارتهای روان‌شناختی و دانش و مهارتهای مدیریتی در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.مقایسهء نگرش‌ فارغ‌التحصیلان مرد و زن دربارهء فایدهء درسهای ارائه شده،مشخص نمود که‌ در مقولات دانش و مهارتهای مشاوره‌ای و دانش و مهارتهای روان‌شناختی‌ بین مردان و زنان تفاوت معنی‌دار وجود دارد.همچنین در مورد تأثیر جایگاه‌ شغلی فارغ‌التحصیلان بر نگرش آنان نسبت به میزان فایدهء درسهای ارائه شده، نتایج نشان داد که میانگین نمرات مدیران در مقولهء دانش و مهارتهای مالی‌ به طوری معنی‌داری بیش از گروههای دیگر است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.