Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی میزان تطابق آموزشهای فنی و حرفه ای با اهداف برنامه سوم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی

نویسنده: ؛ ؛ ؛

بهار 1383 - شماره 1 (14 صفحه - از 67 تا 80)

کلیدواژه ها : آموزشهای فنی و حرفه‌ای ،توسعهء فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی ،درونداد ،فرایند و توسعهء ناموزون

کلید واژه های ماشینی : آموزشهای فنی و حرفه‌ای ،برنامهء سوم توسعه ،استان اصفهان ،حرفه‌ای استان اصفهان ،برنامه‌های فنی و حرفه‌ای ،هنرستانهای فنی ،مدیران هنرستانها ،حرفه‌ای ،هنرستانهای فنی و حرفه‌ای ،فرایند برنامه‌های فنی ،توسعهء فرهنگی ،آموزش و پرورش ،دیدگاه مدیران هنرستانها ،برنامهء سوم ،هدفهای برنامه سوم ،هدفهای برنامهء سوم ،هماهنگی با برنامهء ،سؤال ،هدفهای برنامه ،برنامه‌های توسعه ،حد کم و متوسط ،انطباق آموزشهای فنی ،درون‌داد برنامه‌های فنی ،نتایج مربوط به سؤال ،برنامه‌های توسعهء کشور ،سوم ،محدودیتهای درون‌داد برنامه‌های فنی ،برنامه‌های آموزشی ،مشکلات ناشی از ارتباط ،هنرستانهای استان

هدف این پژوهش بررسی میان انطباق آموزشهای فنی و حرفه‌ای استان‌ اصفهان،با اهدف و سیاستهای مدون برنامهء سوم توسعهء فرهنگی،اجتماعی و اقتصادی از دیدگاه مدیران هنرستانها می‌باشد.روش تحقیق در این مطالعه‌ توصیفی است.جامعه آماری مورد مطالعهء،تمام مدیران هنرستانهای فنی و حرفه‌ای استان اصفهان در سال 79-78 بودند.ابزار تحقیق‌ پرسشنامه‌ای با 33 سؤال بسته پاسخ است و گویه‌ها به بررسی درونداد و فرایند برنامه‌های فنی و حرفه‌ای می‌پردازد،همچنین عوامل محدود کننده و موانع‌ توسعهء این آموزشها برای هماهنگی با برنامهء سوم توسعهء فرهنگی،اجتماعی و اقتصادی از نظر مدیران مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SSPS استفاده‌ شد.نتایج نشان داد که درونداد برنامه‌های فنی و حرفه‌ای از جمله برنامه‌ریزی‌ و تأمین نیروی متخصص و پذیرش دانش‌آموز،در حد متوسط با هدفهای‌ برنامه سوم توسعهء هماهنگ است.همچنین هماهنگی فرایند برنامه‌های فنی و حرفه‌ای از نظر مدیران با هدفهای برنامهء سوم توسعه در حد کم و متوسط است.موانع زمینه‌ای توسعهء کمی و کیفی آموزشهای فنی و حرفه‌ای از نظر مدیران،شامل مشکلات ناشی از ارتباط مدیران و مسؤولان و مشکلات ناشی‌ از ارتباط با سایر سازمانها،در حد زیاد و خیلی زیاد مطرح است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.