Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی میزان تطابق آموزشهای فنی و حرفه ای با اهداف برنامه سوم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی

نویسنده:

ISC (14 صفحه - از 67 تا 80)

کلیدواژه ها :

آموزشهای فنی و حرفه‌ای ،توسعهء فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی ،درونداد ،فرایند و توسعهء ناموزون

کلید واژه های ماشینی : حرفه‌ای، هنرستانها، برنامهء سوم توسعه، بررسی میزان تطابق آموزشهای فنی، توسعه، آموزشهای فنی، مدیران، برنامه سوم توسعه، دیدگاه مدیران هنرستان استان اصفهان، دیدگاه مدیران هنرستانها

هدف این پژوهش بررسی میان انطباق آموزشهای فنی و حرفه‌ای استان‌ اصفهان،با اهدف و سیاستهای مدون برنامهء سوم توسعهء فرهنگی،اجتماعی و اقتصادی از دیدگاه مدیران هنرستانها می‌باشد.روش تحقیق در این مطالعه‌ توصیفی است.جامعه آماری مورد مطالعهء،تمام مدیران هنرستانهای فنی و حرفه‌ای استان اصفهان در سال 79-78 بودند.ابزار تحقیق‌ پرسشنامه‌ای با 33 سؤال بسته پاسخ است و گویه‌ها به بررسی درونداد و فرایند برنامه‌های فنی و حرفه‌ای می‌پردازد،همچنین عوامل محدود کننده و موانع‌ توسعهء این آموزشها برای هماهنگی با برنامهء سوم توسعهء فرهنگی،اجتماعی و اقتصادی از نظر مدیران مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SSPS استفاده‌ شد.نتایج نشان داد که درونداد برنامه‌های فنی و حرفه‌ای از جمله برنامه‌ریزی‌ و تأمین نیروی متخصص و پذیرش دانش‌آموز،در حد متوسط با هدفهای‌ برنامه سوم توسعهء هماهنگ است.همچنین هماهنگی فرایند برنامه‌های فنی و حرفه‌ای از نظر مدیران با هدفهای برنامهء سوم توسعه در حد کم و متوسط است.موانع زمینه‌ای توسعهء کمی و کیفی آموزشهای فنی و حرفه‌ای از نظر مدیران،شامل مشکلات ناشی از ارتباط مدیران و مسؤولان و مشکلات ناشی‌ از ارتباط با سایر سازمانها،در حد زیاد و خیلی زیاد مطرح است.

خلاصه ماشینی:

"ابزار تحقیق‌ پرسشنامه‌ای با 33 سؤال بسته پاسخ است و گویه‌ها به بررسی درونداد و فرایند برنامه‌های فنی و حرفه‌ای می‌پردازد،همچنین عوامل محدود کننده و موانع‌ توسعهء این آموزشها برای هماهنگی با برنامهء سوم توسعهء فرهنگی،اجتماعی و اقتصادی از نظر مدیران مورد بررسی قرار می‌گیرد. این جریان‌ زمینه‌ساز تغییر نظام آموزشی است،چنانکه در مادهء یک از اهداف تغییر نظام آموزشی‌ مصوبهء شورای عالی انقلاب فرهنگی،شرایط و امکانات کافی برای ارتقای کیفیت‌ آموزشهای دورهء متوسطه اعم از نظری،فنی و حرفه‌ای و کار و دانش و توسعهء کمی این‌ آموزشها را به تناسب نیازهای اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی فراهم کرده است(برنامهء سوم توسعه،1377). یافته‌های پژوهش سؤال 1-محدودیتهای درونداد برنامه‌های فنی و حرفه‌ای برای هماهنگی برنامهء سوم‌ توسعهء فرهنگی،اجتماعی و اقتصادی از نظر مدیران چه مواردی است؟جدول 1 نتایج‌ مربوط به این سؤال را نشان می‌دهد. سؤال 2-محدودیت فرایند برنامه‌های فنی و حرفه‌ای برای هماهنگی هدفهای‌ برنامهء سوم توسعهء فرهنگی،اجتماعی و اقتصادی از نظر مدیران چه مواردی است؟ جدول 2 نتایج مربوط به این سؤال را نشان می‌دهد. جدول 3-نتایج مربوط به سؤال سوم پژوهش‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود) با توجه به جدول 3 مدیران هنرستانها هماهنگی منابع مالی برای توسعه و ارتقای‌ آموزشهای فنی و حرفه‌ای را در حد کم و متوسط بیان کرده‌اند. این سؤال نیز با استفاده از آزمون t مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و محدودیتهای‌ کلی آموزشهای فنی و حرفه‌ای از نظر مدیران بیش از متوسط ارزیابی شده است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.