Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی عوامل مؤثر بر افزایش انگیزش شغلی دبیران و کارکنان از دیدگاه دبیران و کارکنان مقطع متوسطه

نویسنده: ؛

بهار 1383 - شماره 1 (12 صفحه - از 99 تا 110)

کلیدواژه ها : انگیزش شغلی ،محیط کار ،تفاوتهای فردی ،سطح تحصیلات ،سابقهء خدمت

کلید واژه های ماشینی : انگیزش شغلی ،افزایش انگیزش شغلی دبیران ،افزایش انگیزش شغلی ،افزایش انگیزش شغلی کارکنان ،شغلی ،انگیزش شغلی کارکنان ،حرمت‌یابی بر افزایش انگیزش ،عوامل فیزیولوژیک ،کارکنان و دبیران ،متوسط در انگیزش شغلی ،سطح متوسط در انگیزش ،فیزیولوژیک ،عوامل مؤثر ،عوامل مؤثر بر انگیزش ،خودشکوفایی بر افزایش انگیزش ،امنیت شغلی ،بررسی عوامل مؤثر ،کارکنان و دبیران مؤثر ،دبیران بیش از سطح ،مقایسهء میانگین نمرهء عوامل ،ایجاد انگیزش در کارکنان ،تأثیر با میانگین ،انگیزش شغلی مؤثر ،عوامل امنیتی ،عوامل اجتماعی ،پیشنهادهایی به‌منظور افزایش انگیزش ،عوامل حرمت‌یابی ،کارکنان و دبیران بیش ،خودشکوفایی ،مؤثر

یافته‌های به دست آمده از این تحقیق نشان داد که از نظر کارکنان و دبیران‌ عوامل امنیتی به ترتیب بیشترین تأثیر با میانگین«63/3 و 89/3»و عوامل‌ اجتماعی و عوامل فیزیولوژیک کمترین تأثیر با میانگین«44/2 و 21/2»را بر انگیزش شغلی داشته است. با توجه به جنسیت کارکنان و دبیران،عوامل امنیتی در انگیزش شغلی‌ مردان بیشتر از کارکنان زن و تأثیر عوامل فیزیولوژیک(30/37 درصد)و امنیتی(23/37 درصد)در افزایش انگیزش شغلی دبیران مرد بیش از دبیران‌ زن بود.در انگیزش شغلی کارکنان و دبیران با توجه به سطح تسهیلات و سابقهء خدمت آنها تفاوتی مشاهده نگردید.در پایان پیشنهادهایی به منظور افزایش انگیزش شغلی ارائه گردیده است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.