Skip to main content
فهرست مقالات

)نهادینه سازی فناوری ارتباطات و اطلاعاتICTدرحوزه های علمیه(

نویسنده: ؛

بهار 1383 - شماره 6 (5 صفحه - از 13 تا 17)

کلید واژه های ماشینی : ICT ،فناوری اطلاعات و ارتباطات ،فناوری اطلاعات ،ارتقاء کیفیت ،فرهنگ ICT ،اطلاعات و ارتباطات ،توسعه ICT ،مفید ،اطلاعات مفید ،توسعه منابع انسانی ،نیروی انسانی ،جدید ،منابع انسانی

صفحه:
از 13 تا 17