Skip to main content
فهرست مقالات

)نهادینه سازی فناوری ارتباطات و اطلاعاتICTدرحوزه های علمیه(

نویسنده:

(5 صفحه - از 13 تا 17)

کلید واژه های ماشینی : اطلاعات، فناوری اطلاعات و ارتباطات، نهادینه‌سازی فناوری ارتباطات و اطلاعات، ICT، اطلاعات ICT درحوزه، به‌ضرورت فناوری اطلاعات و ارتباطات، مدیران، فناوری اطلاعات و ارتباطات نقش، توسعه، فرهنگ

خلاصه ماشینی: "در بین سطوح تصمیم‌گیری به ویژه در توسعه عملیاتی حوزه دین، فرهنگ و علم این اتفاق نظر وجود دارد که جهت دسترسی به توان بالای فناوری اطلاعات و ارتباطات؛ به نتیجه رساندن سرمایه‌گذاری‌های انجام شده؛ ایجاد بستر مناسب جهت جلب اعتماد صاحبان سرمایه، مراجع، مدیران عالی‌رتبه و از طرف دیگر کاربران اعم از قشر حوزوی، دانشگاهی و عموم مخاطبان، باید پس از اصلاح دیدگاه نسبت به ICT و شناخت تمام توان و امکانات آن، از روش‌های مدیریتی متمرکز و یا راهبری متمرکز بر امکانات، نیروها و سرمایه‌ها استفاده نمود تا چنین فعالیت‌هایی به صورت منسجم، مطمئن و پایدار صورت بگیرد. زمانی‌که کاربری برای یک موضوع با محدوده عناوینی خاص به سراغ ICTرفته و خواستار جمع‌آوری اطلاعات می‌شود، با دنیایی از اطلاعات در سطوح مختلف علمی پیرامون مطالب مورد نظرش و بسیار فراتر از آنچه که به فکرش رسیده است، روبه‌رو می‌شود؛ ریز موضوعات و سرفصلهای بسیاری به او ارائه می‌دهد و در نتیجه، او را به جمع‌آوری و دسته‌بندی اطلاعات و چند بار بازگشت و استفاده از ICTتشویق می‌کند و با این کار، ناخودآگاه اساس و پایه‌های تحقیق و پژوهش را بهوجود می‌آورد و نسبت به کسانی که مدت‌ها با انگیزه‌هایی نسبتا قوی به امر پژوهش پرداخته‌اند، ولی به خاطر عدم دسترسی به اطلاعات لازم و مفید دلسرد و خسته شده و به رکود پژوهشی منتهی شده‌اند، کمک می‌کند تا مجددا چرخه تحقیقاتی به راه افتد و عملیات علمی بر زمین مانده سامان یابد."

صفحه:
از 13 تا 17