Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی دیدگاههای دانشجویان رشته حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

نویسنده: ؛ ؛

تابستان 1383 - شماره 2 (10 صفحه - از 77 تا 86)

کلیدواژه ها : منابع درسی ،برنامهء درسی ،حسابداری ،تناسب محتوایی ،اعتبار دانشگاه

کلید واژه های ماشینی : آزاد اسلامی واحد مرودشت ،دانشگاه آزاد اسلامی ،حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی ،رشتهء حسابداری دانشگاه آزاد ،مرودشت ،دیدگاه دانشجویان رشتهء حسابداری دانشگاه ،بررسی دیدگاه دانشجویان رشتهء حسابداری ،رشتهء حسابداری دانشگاه ،آزاد اسلامی واحد ،سر فصل‌های دروس ،دانشجویان رشتهء حسابداری ،اجرای سر فصل‌های دروس ،رشتهء حسابداری ،حسابداری دانشگاه ،پیوستهء رشتهء حسابداری دانشگاه ،نمرهء میزان تناسب محتوای دروس ،سر فصل‌های ،پاسخگو بودن سر فصل‌های دروس ،محتوای دروس ،تناسب محتوا ،تجزیه و تحلیل ،تناسب محتوای دروس ،آموزش عالی ،بررسی دیدگاه دانشجویان ،فصل‌های دروس ،پاسخگو ،متوسط نمرهء میزان تناسب ،اجرای سر فصل‌های ،رشتهء ،دروس با نیازهای جامعه

هدف پژوهش حاضر بررسی دیدگاه دانشجویان رشتهء حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی‌ واحد مرودشت دربارهء اهمیت و فایدهء دروس ارائه شده به آنان بوده است.روش‌ تحقیق توصیفی-پیمایشی است.جامعهء آماری کلیهء دانشجویان(265 نفر)ترم آخر دورهء کاردانی ناپیوسته و کار شناسی پیوستهء رشتهء حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی‌ واحد مرودشت در سال 1382-1381 بوده است.در نمونه گیری که به صورت‌ تصادفی طبقه‌ای انجام گرفت،130 نفر انتخاب شده‌اند.ابزار تحقیق پرسشنامهء محقق ساخته بوده که پرسشهای آن به صورت بسته پاسخ در مقیاس پنج درجه‌ای لیکرت‌ تنظیم گردیده بود.برای برآورد روایی پرسشنامه از روش محتوایی استفاده شد و اعتبار پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ،89 درصد به دست آمد.تجزیه و تحلیل آماری در دو سطح توصیفی و استنباطی صورت گرفت.نتایج به دست آمده‌ نشان داد که دانشجویان،تناسب بین محتوای دروس ارائه شده با تحولات دانش بشری‌ را با میانگین 94/1،تناسب محتوا با تواناییها و امکانات دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت را با میانگین 07/2،تناسب محتوا با نیاز جامعه را با میانگین 35/2،تناسب‌ محتوا با خواستها و علایق دانشجویان را با میانگین 93/1 در سطح کمتر از متوسط دانسته و همچنین معتقدند که اجرای سر فصل‌های دروس با میانگین 81/2 و پاسخگو بودن‌ این سر فصل‌ها در ابعاد گوناگون با میانگین 94/2 در حد کمتر از متوسط بوده است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.