Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه فرهنگ سازمانی و بهره وری دبیران دبیرستانهای دولتی پسرانه شهر زنجان در سال تحصیلی (79-78)

نویسنده: ؛

پاييز 1383 - شماره 3 (12 صفحه - از 73 تا 84)

کلیدواژه ها : فرهنگ سازمانی ،بهره‌وری ،انگیزه ،رضایت شغلی

کلید واژه های ماشینی : فرهنگ سازمانی ،پسرانهء شهر زنجان رابطه وجود ،دبیران دبیرستانهای دولتی پسرانهء ،دبیرستانهای دولتی پسرانهء شهر ،بهره‌وری دبیران دبیرستانهای دولتی ،دبیران دبیرستانهای دولتی ،پسرانهء شهر زنجان ،دبیرستانهای دولتی ،شهر زنجان رابطه وجود ،دولتی پسرانهء شهر ،دبیران دبیرستانها ،رضایت شغلی ،شهر زنجان ،بررسی رابطهء فرهنگ سازمانی ،فرهنگ سازمانی دبیرستانها ،بهره‌وری دبیران ،رابطهء فرهنگ سازمانی ،دبیرستانهای دولتی شهر زنجان ،زنجان ،بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی ،رضایت سازمانی ،شغلی ،تأثیر فرهنگ سازمانی ،بازخورد عملکرد دبیران ،دبیران رابطه وجود ،عملکرد دبیران ،دانشکدهء مدیریت دانشگاه ،بررسی فرهنگ سازمانی ،فرهنگ سازمانی مدارس دولتی ،رضایت شغلی کار

اگر فرهنگ را به قول روت بند یکت‌2یک الگوی اندیشیدن و عمل کردن در نظر بگیریم همان‌طوری که بسیاری از صاحب‌نظران اتفاق نظر دارند،مقصود از فرهنگ سازمانی نظامی از استنباط مشترک است که اعضای یک سازمان‌ دارند و این نظام استنباطی عبارت است از فرضها و ارزشها و عقاید مشترک‌ بین اعضای سازمان که شیوهء انجام امور را در سازمان مشخص می‌سازد (رابینز،تئوری سازمان،1376،ص 381).این تحقیق در پی این سؤال برآمد که آیا بین فرهنگ سازمانی و بهره‌وری دبیران دبیرستانهای دولتی پسرانهء شهر زنجان رابطه وجود دارد. روش تحقیق توصیفی-همبستگی بود،جامعهء آماری شامل کلیهء دبیران‌ دبیرستاهای دولتی پسرانهء شهر زنجان می‌شد.روش جمع‌آوری اطلاعات‌ کتابخانه‌ای و میدانی بود،در روش میدانی ابزار جمع‌آوری دو پرسشنامه بود که یکی به ارزیابی فرهنگ سازمانی دبیرستانها و دیگری به وضعیت بهره‌وری‌ دبیران می‌پرداخت.با استفاده از نرم‌افزار آماری SSPS داده‌ها ارزیابی شد که‌ تجزیه و تحلیل نشان دهندهء تأثیر فرضیهء کلی بین فرهنگ سازمانی و انگیزهء دبیران،شناخت شغلی،رضایت سازمانی،سازگاری و بازخورد عملکرد دبیران بود و نیز با رابطهء معناداری مورد تأیید قرار گرفت.در پایان پیشنهاد شد نسبت به فرهنگ سازمانی و عناصر دهگانهء آن توجه خاصی مبذول شود.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.