Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی میزان کارایی درونی شاخه فنی و حرفهای در نظام جدید سالی- واحدی آموزش متوسطه استان اصفهان

نویسنده: ؛ ؛ ؛

پاييز 1383 - شماره 3 (18 صفحه - از 85 تا 102)

کلیدواژه ها : نیروی انسانی ماهر ،کارایی ،شاخص‌های کارایی درونی ،شاخهء فنی و حرفه‌ای ،هنرجو و هنرآموز ،برنامهء توسعه

کلید واژه های ماشینی : هنرجو ،استان اصفهان ،نسبت بهره‌مندی هنرجویان دختر ،هنرجویان ،برنامهء سوم توسعه ،واحدی آموزش متوسطهء استان اصفهان ،میزان پیشنهادی در برنامهء ،آموزشهای فنی و حرفه‌ای ،شاخهء فنی و حرفه‌ای ،بهره‌مندی هنرجویان دختر ،هنرجویان دختر و پسر ،هنرجویان دختر ،نسبت بهره‌مندی هنرجویان ،مقایسه با هنرجویان ترمی ،استان اصفهان در سال ،هنرجویان دختر و پسر نسبت ،اصفهان در سال تحصیلی ،میزان کارایی ،کارایی درونی شاخهء فنی ،شاخهء فنی ،نسبت هنرجو ،هنرجویان دختر و پسر سالی ،هنرجویان دختر سالی ،میزان ارتقای هنرجویان دختر ،حرفه‌ای ،بررسی کارایی درونی شاخهء ،هنرجو در زمینهء صنعت ،میزان ارتقای هنرجویان سالی ،میزان جذب هنرجو ،هنرجو به هنرآموز

آموزشهای فنی و حرفه‌ای تربیت نیروی انسانی ماهر و کارآمد برای سه بخش‌ صنعت،کشاورزی و خدمات که از شاخصهای موفقیت هر کشوری محسوب‌ می‌شوند را بر عهده دارند و برای تحقق این هدف هزینه‌های سنگینی را متحمل می‌شوند.بنا بر این بررسی کارایی درونی این آموزشها می‌تواند راهگشای برنامه‌ریزی‌های آینده در جهت توسعهء اقتصادی و اجتماعی باشد. پژوهش حاضر در همین راستا به بررسی کارایی درونی شاخهء فنی و حرفه‌ای‌ در نظام جدید سالی-واحدی آموزش متوسطهء استان اصفهان می‌پردازد و با بررسی شاخص‌های کارایی درونی قوت‌ها و ضعف‌ها،میزان تحقق اهداف‌ پیش‌بینی شده در برنامهء سوم توسعه را مشخص می‌نماید.نوع پژوهش‌ توصیفی-تحلیلی است و جامعهء آماری آن کلیهء هنرجویان و هنرآموزان‌ هنرستانهای شاخهء فنی و حرفه‌ای استان اصفهان در سال تحصیلی 81-1380 می‌باشد.با توجه به اینکه کلیهء هنرجویان و هنرآموزان مورد بررسی قرار گرفته‌اند،نمونهء آماری همان جامعهء آماری است.بنا بر این برای تحلیل داده‌ها از روشهای آمار توصیفی استفاده شده و برای گردآوری اطلاعات از منابع‌ آماری و کارشناسی‌های فنی و حرفه‌ای،آمار و بودجه تحقیقات ادارهء کل‌ آموزش و پرورش اصفهان و هنرستانهای استان کمک گرفته شده است.با توجه به یافته‌های پژوهش میزان جذب هنرجو در زمینهء صنعت 45/8 درصد و در زمینهء خدمات 72/7 درصد پایین‌تر از میزان پیشنهادی در برنامهء سوم‌ توسعه بوده،ولی در زمینهء کشاورزی 72/7 درصد بالاتر از آن بوده است. نسبت بهره‌مندی هنرجویان دختر(96/29 درصد)و پسر(04/70 درصد) از این آموزشها متناسب نبوده است،ولی نسبت هنرجو به هنرآموز 44/11 نفر متناسب با اهداف برنامهء سوم توسعه به نظر می‌رسد.میزان ارتقای هنرجویان‌ سالی-واحدی 28/72 درصد می‌باشد که نسبت به نظام ترمی-واحدی‌ 52/0 درصد کاهش نشان می‌دهد.روند نسبت هنرجو به آموزشگاه‌ 47/53 درصد و نسبت به شرایط فیزیکی کلاس 02/4 درصد کاهش یافته و سیر نزولی طی کرده است.روند بودجهء سرانهء هنرجو 72210 ریال و توزیع‌ منابع مادی و تجهیزات آموزشی 27/91 میلیون ریال کاهش داشته و سیر نزولی طی کرده است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.