Skip to main content
فهرست مقالات

ارزشیابی و تحلیل محتوای کتاب زیست شناسی و آزمایشگاه (1) پایه دوم نظام سالی- واحدی آموزش متوسطه

نویسنده: ؛ ؛

پاييز 1383 - شماره 3 (18 صفحه - از 103 تا 120)

کلیدواژه ها : تحلیل محتوا ،زیست‌شناسی ،آزمایشگاه ،ارزشیابی

کلید واژه های ماشینی : تحلیل محتوای کتاب زیست‌شناسی ،محتوای کتاب زیست‌شناسی ،تحلیل محتوا ،تحلیل محتوای کتاب ،کتاب زیست‌شناسی ،محتوای کتاب ،تدریس کمتر از سطح ،فراوانی و درصد پاسخ‌های ،متوسط با متن کتاب ،سطح متوسط با متن ،درصد پاسخ‌ها در سطح ،توزیع فراوانی ،فراگیران بیش از سطح ،تناسبی با روش تدریس ،نیازهای روزمرهء دانش‌آموزان ،روش تدریس ،محتوای آموزشی مناسب ،درصد پاسخ‌های ،کتاب بیش از سطح ،متن کتاب ،سطح متوسط ،سؤال ،برنامه‌ریزی درسی ،تدریس به روش ،درصد پاسخ‌های مربوط به‌تناسب ،محتوای کتاب توجه کافی ،پاسخ‌ها در سطح ،سطح متوسط توجه ،محتوای کتابهای علوم ،ارزیابی کتاب بیش

تهیه محتوای آموزشی مناسب از وظایف حیطهء برنامه‌ریزی درسی است.این‌ پژوهش با هدف ارزشیابی و تجزیه و تحلیل محتوای کتاب زیست‌شناسی و آزمایشگاه(1)از نظر دبیران شهر اصفهان انجام گرفته است.تحقیق حاضر توصیفی-پیمایشی بوده و با استفاده از پرسشنامهء محقق ساخته صورت گرفته‌ است.بدین منظور 120 دبیر از نواحی پنجگانه شدند.نتایج حاصل از بررسی‌ فراوانی و درصد پاسخ‌ها در سطح آمار توصیفی و اجرای آزمون t تک متغیره در سطح آمار استنباطی نشان داد که:مواد تصویری،ارائهء فعالیتها و آزمایشها و خود ارزیابی کتاب بیش از سطح متوسط،اما زمان تعیین شده‌ برای تدریس کمتر از سطح متوسط با متن کتاب متناسب هستند.همچنین در تدوین و طراحی کتاب به توان ذهنی و فکری فراگیران بیش از سطح متوسط، اما به نیازهای روزمرهء دانش‌آموزان،ارتباط عمومی مطالب کتاب و به کارگیری راهبردهای مطالعاتی کمتر از سطح متوسط توجه شده است و محتوای کتاب هیچ گونه تناسبی با تدریس به روش همیاری ندارد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.