Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه تأثیر روش تدریس حل مسأله با روش سنتی در درس فیزیک بر میزان پیشرفت تحصیلی، نگرشهای آموزشی

نویسنده: ؛

بهار و تابستان 1384 - شماره 5 و 6 (12 صفحه - از 59 تا 70)

کلیدواژه ها : حل مسأله ،پیشرفت تحصیلی ،روش تدریس ،رویکردهای‌ آموزشی و یاددهی

کلید واژه های ماشینی : سنجش نگرشهای تحصیلی ،حل مسأله آموزش ،روشهای فعال تدریس ،مسأله و روش سنتی ،حل مسأله و روش ،تأثیر روش تدریس حل مسأله ،روش تدریس حل مسأله ،روش تدریس ،تدریس حل مسأله ،حل مسأله ،درس فیزیک ،پیشرفت تحصیلی ،فیزیک بر میزان پیشرفت ،روش سنتی در درس ،مسأله با روش سنتی ،حل مسأله با روش ،روش تدریس حل مسأله آموزش ،تأثیر روش تدریس ،روش سنتی ،تحصیلی ،میزان پیشرفت تحصیلی ،نسبت به درس فیزیک ،روش حل مسأله ،نگرشهای آموزشی ،آزمون پیشرفت تحصیلی ،مقایسهء تأثیر روش تدریس ،میزان نگرشهای آموزشی نسبت ،حل مسأله در درس ،نگرشهای تحصیلی ،اجرای روش حل مسأله

پژوهش حاضر به منظور بررسی و مقایسهء تأثیر روش تدریس حل مسأله با روش سنتی در درس فیزیک بر میزان پیشرفت تحصیلی،نگرشهای آموزشی‌ و یادآوری صورت گرفته است.نمونه‌های مورد مطالعه شامل 63 نفر برای‌ روش حل مسأله و 67 نفر برای روش سنتی از میان دانش آموزان پایهء دوم‌ دبیرستان انتخاب شده‌اند.این پژوهش نیمه تجربی بوده و برای آن از طرح‌ آزمون مقدماتی و نهایی با گروه شاهد استفاده شده است.نتایج به دست آمده‌ نشان داد که بین روش تدریس حل مسأله و روش سنتی از لحاظ پیشرفت‌ تحصیلی تفاوت معناداری وجود دارد(05/0-p).همچنین بین این دو روش در میزان نگرشهای آموزشی نسبت به درس فیزیک،مفهوم خود تحصیلی و معلم درس فیزیک تفاوت معناداری وجود دارد(05/0-p)و بین دو گروه‌ در میزان یادآوری نیز شاهد تفاوت معناداری بوده‌ایم.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.