Skip to main content
فهرست مقالات

کاربرد اصول طراحی آموزشی در دروس هنر

نویسنده: ؛ ؛

بهار و تابستان 1384 - شماره 5 و 6 (12 صفحه - از 71 تا 82)

کلیدواژه ها : طراحی آموزشی ،هنر ،فرایند آموزشی ،سازماندهی اطلاعات‌ تدریس

کلید واژه های ماشینی : کاربرد اصول طراحی آموزشی ،طراحی آموزشی ،اصول طراحی آموزشی ،طراحی آموزشی در دروس ،کاربرد اصول طراحی ،دروس هنر ،طراحی آموزش ،مقایسهء میزان کاربرد اصول طراحی ،معلمان هنر ،توجه به سابقهء تدریس ،اصول طراحی ،توجه به مدرک تحصیلی ،هنر از اصول طراحی ،معلمان هنر از اصول ،طراحی آموزشی در ابعاد ،مقایسهء میانگین نمرهء کاربرد اصول ،مدرسان و معلمان هنر ،آموزش هنر ،شهر اصفهان ،مدرسان دانشگاه پردیس اصفهان ،کاربرد اصول ،میانگین نمرهء کاربرد اصول طراحی ،زن بیش از معلمان ،معلمان هنر آموزش ،به‌کارگیری اصول طراحی آموزشی ،فنون ارزشیابی ،میزان کاربرد اصول طراحی ،معلمان و مدرسان هنر ،میزان کاربرد اصول تعیین اهداف ،فوق‌لیسانس از فنون ارزشیابی

هدف پژوهش حاضر بررسی کاربرد اصول طراحی آموزشی در دروس هنر بوده است.به همین منظور میزان به کارگیری اصول طراحی آموزشی در چهار بعد تعیین اهداف آموزشی،محتوای آموزشی،شیوه‌های آموزشی و فنون‌ ارزشیابی در آموزش هنر توسط معلمان آموزش و پرورش شهر اصفهان و مدرسان دانشگاه پردیس اصفهان،مورد بررسی قرار گرفت.علاوه بر آن‌ ویژگیهای مطلوب طراحی آموزشی مناسب درس هنر از دیدگاه معلمان و مدرسان هنر بررسی شد. روش پژوهش،توصیفی-پیمایشی است.جامعهء آماری مورد مطالعه‌ 50 نفر از مدرسان دانشگاه هنر(پردیس)اصفهان و 120 معلم هنر آموزش و پرورش شهر اصفهان با رشتهء تحصیلی هنر بوده است.با توجه به محدود بودن‌ جامعهء آماری،کل جامعهء آماری(مدرسان و معلمان)مورد مطالعه قرار گرفت.داده‌های مورد استفاده در پژوهش از طریق اجرای پرسشنامهء محقق ساخته،با 34 سؤال بسته پاسخ،یک سؤال رتبه‌بندی و دو سؤال باز پاسخ فراهم گردید.سپس تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از روشهای‌ آمار توصیفی و استنباطی انجام گرفت. نتایج آماری پژوهش نشان داد که مدرسان و معلمان هنر از اصول طراحی‌ آموزشی در چهار بعد اصلی در تدریس بیش از سطح متوسط استفاده‌ می‌کنند.اما به کارگیری اصول طراحی آموزشی در ابعاد چهارگانه به طور یکسان نبوده و بیشترین کاربرد مربوط به تعیین محتوا و کمترین کاربرد مربوط به تعیین راهبردها و روشهای آموزشی است.همچنین بر اساس نتایج آماری‌ اصول طراحی آموزشی را معلمان زن بیش از معلمان مرد به کار می‌برند. علاوه بر آن معلمان دراای مدرک لیسانس بیش از معلمان دارای مدرک‌ فوق لیسانس از فنون ارزشیابی استفاده می‌کنند و بین نظرات معلمان دربارهء کاربرد اصول طراحی آموزشی با توجه به سابقهء تدریس تفاوت معنادار وجود ندارد. همچنین مدرسان و معلمان هنر دربارهء طراحی آموزشی برای دروس هنر، توجه به عملی بودن و ذوقی بودن آن و تأکید در بروز خلاقیت‌ها و ابتکار هنر جویان را ضروری دانسته‌اند.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.