Skip to main content
فهرست مقالات

میزان کاربست نتایج تحقیقات و عوامل مؤثر بر آن: رویکرد و چالش نو در آموزش و پرورش

نویسنده:

ISC (14 صفحه - از 99 تا 112)

کلیدواژه ها :

آموزش و پرورش ،پرسشنامهء محققان ،مسؤولان ستادی ،مدیران ستادی ،پرسشنامهء کاربست

کلید واژه های ماشینی : کاربست، میزان کاربست نتایج تحقیقات، آموزش و پرورش، بررسی میزان کاربست نتایج تحقیقات، میزان کاربست یافته‌ها، میزان کاربست یافته‌های تحقیقاتی، میزان کاربست یافته‌ها رابطه وجود، کاربست نتایج تحقیقات و عوامل، کاربست یافته‌های تحقیقات، پژوهش

این مقاله به بررسی میزان کاربست نتایج تحقیقات انجام شده در آموزش و پرورش و عوامل مؤثر بر آن می‌پردازد.در پژوهش حاضر هشت سؤال و چهار فرضیه مورد بررسی و آزمون قرار گرفت.آزمودنیهای پژوهش کلیهء پژوهشگران که به انجام تحقیقات در آموزش و پرورش مازندران مبادرت‌ کرده‌اند،کلیهء مدیران ستادی آموزش و پرورش و کلیهء تحقیقات انجام شده‌ در آموزش و پرورش هستند.برای گردآوری داده‌ها از چهار پرسشنامه‌ استفاده شد.پرسشنامهء مسؤولان ستادی،پرسشنامهء پژوهشگران،پرسشنامهء کاربست و فرم ارزیابی.نتایج نشان داد که بیش از نیمی از طرحههای پژوهشی‌ انجام شده در آموزش و پرورش به شکل‌های مختلف به کاربست رسیده‌ است.ویژگیهای حرفه‌ای پژوهشگران بر میزان کاربست یافته‌ها تأثیر دارد.بین‌ کیفیت تحقیقات انجام شده و میزان کاربست یافته‌ها رابطه وجود دارد بین همکاران محققان در کاربست یافته‌های‌ تحقیقات و میزان کاربست یافته‌ها رابطه وجود دارد..بین میزان دسترسی و استفاده از منابع و اطلاعات جدید و میزان‌ کاربست یافته‌ها رابطه وجود دارد.همچنین میزان‌ کاربست یافته‌های تحقیقاتی که مجریان آموزش و پرورش و غیر آموزش و پرورش انجام داده‌اند متفاوت است.

خلاصه ماشینی:

"بین میزان دسترسی و استفاده از منابع و اطلاعات جدید و میزان‌ کاربست یافته‌ها رابطه وجود دارد (به تصویر صفحه مراجعه شود) همچنین میزان‌ کاربست یافته‌های تحقیقاتی که مجریان آموزش و پرورش و غیر آموزش و پرورش انجام داده‌اند متفاوت است. پژوهش‌های مهر محمدی(1380)،متین(1382)،سپیدنامه(1380)،رجبی(1380)، آقا زاده(1380)،شفیعی(1381)،شریعت‌زاده(1380)،فتحی(1382)و حج فروش‌ (1382)نشان می‌دهد که نبودن نظام اطلاع‌رسانی،تردید در کیفیت روش تحقیق،وجود استبداد مدیریتی و مدیریت شتابزده،محدودیت‌های مالی،نداشتن راهبرد مناسب‌ برای کاربست،تردید در صلاحیت محققان،دیوانسالاری و ساختار خشک اداری،عدم‌ نیازسنجی،نبود فرهنگ پژوهشی،مدیریت پژوهش نامناسب،نبود نظام ارزشیابی در کاربست،ناهمخوانی نتایج برخی از پژوهش‌ها با زمینهء فرهنگی و اجتماعی جامعه و نهادینه نشدن فرهنگ مراجعه به تحقیق در سازمان‌ها از موانع و عوامل بازدارندهء کاربست نتایج تحقیقات هستند. 6-سؤال 6-میزان کاربست یافته‌های تحقیقات از نظر اعضای کمیته‌های مربوط چگونه‌ است؟نتیجه نشان می‌دهد که 54/50 درصد از طرحهای پژوهشی انجام شده در آموزش و پرورش از نظر اعضای کمیته‌های کاربست به شکل‌های مختلف به کاربست‌ رسیده‌اند و 30/9 درصد نیز به کاربست نرسیده‌اند. همان‌طور که یافته‌های جدول شمارهء 2 نشان می‌دهد بین کیفیت تحقیقات انجام شده و میزان‌ کاربست یافته‌ها رابطه وجود دارد(به تصویر صفحه مراجعه شود). همان‌طوری که یافته‌های جدول شمارهء 2 نشان می‌دهد بین میزان‌ همکاری محققان در کاربست یافته‌های تحقیقات و میزان کاربست یافته‌ها رابطه وجود دارد(به تصویر صفحه مراجعه شود). تحلیل آماری نشان می‌دهد بین میزان دسترسی و استفاده از منابع و اطلاعات جدید و میزان کاربست یافته‌های تحقیقات رابطه وجود دارد (به تصویر صفحه مراجعه شود)."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.