Skip to main content
فهرست مقالات

مسئولیت مدنی سردفتر اسناد رسمی (1)

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : مسئولیت مدنی سردفتر اسناد، سردفتر، سردفتر اسناد رسمی، مسئولیت، سئولیت مدنی سردفتر اسناد، دفاتر اسناد رسمی، شغل سردفتری اسناد رسمی، مسئولیت مدنی، شغل، حقوق

خلاصه ماشینی:

"اما دایرۀ گسترده و دائم التزاید مسئولیت‌هایشغلی و الزامات قانونی مرتبط با این شغل که نزد شاغلین این حرفه امریمحسوس و ملموس است و عدم‌تناسب بین میزان مسئولیت و مزایا و امتیازاتمادی و معنوی آن موجب گردید تا با اختصاص موضوع این سلسله مقالات به اینمبحث خاص،موقعیتی جدی برای کنکاش در چنین وضعیتی و ضرورت آن و ردو اثبات دلایل این امر فراهم نمایم و هم‌چنین با بررسی و مطابقت آن با سایرمشاغل که به نوعی از شرایط یکسانی برخوردار می‌باشند پاسخ بسیاری از چراهایمطرح در اذهان سردفتران را استخراج و موردمقایسه قرار داده و در خاتمه بهاقتضای همان علل راه‌حلهایی که مؤثر در رفع مشکلات بوده و حقوق سردفتران رانیز لحاظ نماید ارائه شده است. همانطورکهامروز در سیاست کیفری بحث اصلاح مجرم از وقت بیشتری در جامعه جرمشناسان و روان‌شناسان کیفری برخوردار است و سیاستها با استفاده از ابتکارروشهای نوین مبتنی بر تجارب حاصل از شیوه‌های آزموده به تغییر رفتار و نگرشصاحب‌نظران به موضوعات جرم،مجرم و مجازات به سود ابتکار روشهای نوینانجامیده است و اتفاق‌نظری جهانی پیرامون این مقوله فراهم ساخته و موجبشده جنبه‌های انسانی در سیاست جزایی بر سایر ملاحظات اجتماعی برتری یابد،در خصوص شغل سردفتری اسناد رسمی نیز چنانچه به مقررات و بخشنامه‌ها و دستورالعملهای موجود و موضوعه از بدو تأسیس این نهاد در سال 1307 شمسیتاکنون نگاهی منصفانه بیفکنیم مشاهده می‌کنیم همواره در وضع مقررات،خطابتکالیف واجد جنبه‌های مسئولیت مدنی و جزایی متوجه سردفتر اسناد رسمیشده است و کمتر موردی است و یا بهتر است گفته شود اصلا موردی نیست کهدر قانون و مقررات اشاره‌ای به دفتر اسناد رسمی شده باشد بی‌آنکه نسبت به اوتکلیفی مقرر نشده باشد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.