Skip to main content
فهرست مقالات

نقص امضاء در اسناد تعهدآور شرکت های سهامی

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : امضاء، مدیران، چک، اشخاص ثالث، اسناد، مدیرعامل، قانون، قانون صدور چک، اسناد تعهدآور شرکت‌های، پرداخت وجه چک مسئولیت کیفری

خلاصه ماشینی:

"حال اگر کسی که حقا شرایط لازم را برای تصدی پست مدیرعاملنداشته و یا بدون رعایت تشریفات قانونی به این سمت انتخاب و مدتی زمام امور شرکترا به عهده گرفته و در طول این مدت اسنادی را به امضاء و حقوقی و تعهداتی را برای شرکتایجاد کرده باشد تکلیف چیست؟ ممکن است گفته شود چون مدیر مزبور واجد شرایط لازم برای تصدی این پست نبودهو یا مقررات قانونی در انتاب او رعایت نشده لذا،اساسا این انتخاب وجهه قانونی نداشتهو کلیه اعمال و اقدامات وی باطل و بلااثر است زیرا سمت وی جنبه قانونی نداشته تاعمل وی را واجد آثار قانونی بدانیم اما به دلیل آثار زیانباری که به این نتیجه‌گیری مترتببوده قانونگذار عمل چنین مدیری را معتبر دانسته است در غیراین صورت حتی ممکناست باعث سوءاستفاده شرکت از اشخاص ثالثی که طرف معامله با شرکت بوده‌اند نیزگردد زیرا هربار که شرکت نتیجه معامله‌ای را که توسط مدیران صورت گرفته به سود یامصلحات خود نبیند ممکن است باتوسل و تمسک به این بهانه که مدیران منتخب واجدشرایط قانونی نبوده‌اند یا در انتخاب آنها تشریفات قانونی رعایت نشده از زیربار تعهداتیکه برای شرکت توسط مدیران مزبور ایجاد شده شانه خالی کنند که زیانبار بودن این اقدامبرای اشخاص ثالث به ویژه در شرایطی که با حسن نیت به اعتبار شرکت با مدیران آنمعامله کرده‌اند قابل انکار نیست،قانونگذار نیز با وقوف به اهمیت قضیه درماده 126قانون فوق الذکر مقرر داشته: «اشخاص مذکور در ماده 111 نمی‌توانند به مدیریت عامل شرکت انتخاب شوند وهمچنین هیچ‌کس نمی‌تواند درعین حال مدیریت عامل بیش از یک شرکت را داشتهباشد تصمیمات و اقدامات مدیرعاملی که برخلاف مفاد این ماده انتخاب شده است در&%05606ONKG056G% مقابل صاحبان سهام و اشخصاص ثالث معتبر و مسئولیت‌های مدیریت عامل شاملحال او خواهد بود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.