Skip to main content
فهرست مقالات

مسئولیت مدنی سردفتر اسناد رسمی (بخش هشتم)

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : سردفتر ،سردفتر اسناد رسمی ،مسؤولیت ،خسارت ،جبران خسارت ،مدنی سردفتر اسناد ،مسؤولیت مدنی سردفتر اسناد ،مسؤولیت مدنی سردفتر ،مسؤولیت سردفتر اسناد رسمی ،مسؤولیت مدنی ،عدم‌النفع ،جبران خسارت عدم‌النفع ،بیمه ،قانون ،تصویب قانون آئین دادرسی مدنی ،حقوق ،خسارت عدم‌النفع ،قانون آئین دادرسی کیفری ،دفاتر اسناد رسمی ،ضرر ،مسؤولیت سردفتر ،مسؤولیت جبران خسارت عدم‌النفع ،جبران خسارت عدم‌النفع ناشی ،حکم ،سردفتر رامسؤول جبران خسارت ناشی ،منافع ،مسؤولیت جبران خسارت ،جرم ،تعهد ،حقوق مسؤولیت مدنی

خلاصه ماشینی:

"1-اصلاح قوانین و مقررات و اعادۀ وضع سردفتر اسناد رسمی به موقعیت قانونی اولیه 2-حذف کلیۀ مقررات دست و پاگیر و زائد در امر تنظیم و ثبت اسناد 3-تسهیم سردفتر در درآمد تحصیلی برای سازمانها و ادارات دیگر اعم از ثبت،دارایی،شهرداری و غیره 4-تحدید مسؤولیت سردفتر به عنوان اجزاء ثبت اسناد به سوء نیت و تقصیر و تاسقف معینی 5-مشارکت کارکنان و دفتریار در مسؤولیت به نسبت نصیب آنان از درآمد دفترخانه 6-اسقاط مسؤولیت مدنی سردفتر در خسارتهای حاصل از قصور در انجام وظیفه وتقبل مسؤولیت توسط سازمان ثبت در قبال خدمات سردفتر به سازمان مزبور 7-بیمۀ مسؤولیت سردفتر با مشارکت سازمان ثبت،کانون سردفتران و سردفتر همان‌طور که از فحوی کلی بحث افاده می‌گردد تحولات عمیق و گستردۀ حاصل درسطوح و جوانب موضوع مسؤولیت مدنی پیش از هرچیز متأثر از ظهور پدیدۀ ماشینیسم وآثار و تبعات اجتماعی و اقتصادی آنست و پیدایش تئوریها و قواعد حقوقی مختلف زائیدۀاین ضرورت و پاسخی به این واقعیت خارجی است،اگرچه در بادی امر به نظر می‌رسدگسترش روزافزون کمی و کیفی دامنۀ مسؤولیت و تنوع موارد آن و تسری به مواردی همچون عدم النفع خسارات معنوی و اقتصادی و جانی به منظور حمایت از منافع زیان‌دیدگانامری مطلوب و مبتنی بر موازین عدل و انصاف است تا هیچ زیان‌دیده‌ای بنا حق متحملزیان نگردد و هیچ عامل زیانی نیز از مسؤولیت فراغت نداشته باشد اما این نظریه نیزتأمین‌کننده عدالت واقعی نمی‌باشد و افرادی را که مشاغل و حرفۀ آنان ذاتا متضمنمخاطرات بیشتری از حیث آثار زیان‌بار است علی‌رغم تأثیر مثبت در روند تولید ثروتاجتماعی،اشتغال و فعالیت سازنده متحمل مسؤولیت بیشتری گشته و بدون اینکه اجتماعدر قبال انتفاع از خدمات او نیز تعهدی متقابل داشته باشد حاصل این شیوه،عدم رغبتصاحبان فکر و اندیشه در نوگرایی اسباب،ابزار و ماشین‌آلات جدید و تهور و جسارت ابداعشیوه‌ها و روشهای نوین در استفادۀ از آنها در عرصه فعالیت اقتصادی است و عملااجحافی ناروا در حق این گروه از فعالان و مولدان روا داشته و تبعا نیز به رکورد تلاشهای اقتصادی شدت می‌بخشد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.