Skip to main content
فهرست مقالات

سیستم هوشمند سندشناسی، فرضیه یا واقعیت؟

نویسنده:

(4 صفحه - از 14 تا 17)

کلید واژه های ماشینی : سیستم هوشمند ،اطلاعات ،سند ،راوی ،احادیث ،سیستم هوشمند سندشناسی ،تولید پایگاه اطلاعاتی ،شیعه ،علم‌رجال ،مراحل تولید سیستم هوشمند ،کاربر ،سیستم هوشمند رجالی ،ایجاد پایگاه اطلاعاتی در علم‌رجال ،رجالی ،ایجاد سیستم هوشمند رجالی ،پایگاه اطلاعاتی علم‌رجال ،مبانی ،ضعف ،ضعف سند ،قواعد رجالی به‌شکل اطلاعات ،مرحله ،راویان سند و اطلاعات ،بانک اطلاعات ،کلمات تحدیث ،مبانی رجالی ،صحت سند ،روش ،برنامه ،قواعد و دستورات ،تفکیک

خلاصه ماشینی:

"یکی از پهنه‌هایی که رایانه می‌تواند در آن کارساز و راه‌گشا باشد، مباحث رجالی است؛ زیرا علم رجال دارای قواعد و دستورات معینی است که بهوسیله آن می‌توان وثاقت و ضعف راوی را به دست آورد و این چنین، با جرح و تعدیل راوی و کنار گذاشتن راویان یک سند، صحت یا ضعف سند استنباط می‌شود(2). در این مرحله، از شاخص پردازش سندی(12) استفاده می‌گردد و یا ممکن است برای سرعت بیشتر از مدل منطقی استفاده شود، بنابراین، خروجی این مرحله 2 چیز است:ـ کلمات تحدیث و جایگاه آنـ راویان سندبرای اینکه پردازشگر بتواند راوی را از کلمات تحدیث تفکیک کند، باید تمامی کلمات تحدیث که بالغ بر 72 واژه هستند، تفکیک گردد و جایگاه آن مشخص شود. مرحله سوم: ایجاد رابط مناسباین قطعه از سیستم که پیچیده‌ترین مرحله تولید سیستم هوشمند می‌باشد، باید بین راویان سند و اطلاعات کلیدی موجود در پایگاه ارتباط برقرار نماید تا مشترکات و مترادفات آن را معلوم، و حیلوله‌ها و معلقات را شبیه‌سازی کند و راوی به طور کامل شناخته شود؛ چون یکی از مشکلات سندها ناشناخته بودن راوی است و برای شناخت راوی احتیاج به ایجاد درخت‌واره‌های سندی به شکل Temporary داریم تا با حفظ حلقه هر راوی شناخت آن آسان‌تر گردد."

صفحه:
از 14 تا 17