Skip to main content
فهرست مقالات

رفتارهای خودزنی و وسواس گونه در بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی

نویسنده: ؛ ؛ ؛

بهار 1385 - شماره 41 (5 صفحه - از 25 تا 29)

کلیدواژه ها : اختلال شخصیت مرزی ،اختلال وسواسی اجباری ،خودزنی وصول

کلید واژه های ماشینی : اختلال شخصیت مرزی ،اختلال وسواسی اجباری ،اختلال شخصیت ،خودزنی ،بیماران اختلال شخصیت مرزی ،بیماران با اختلال شخصیت ،وسواسی اجباری در بیماران ،اقدام به خودکشی ،مرزی ،تشخیص اختلال شخصیت مرزی ،خودکشی تفاوت معنی‌داری وجود ،همراهی اختلال وسواسی اجباری ،وسواسی اجباری ،رفتارهای خودزنی در بیماران ،اقدام به خودکشی تفاوت ،رفتارهای خودزنی ،بیماران اختلال شخصیت ،شخصیت مرزی مورد ارزیابی ،بیماران مبتلا به اختلال ،مصاحبه بالینی ،همراهی با اختلال وسواسی ،اقدام به خودزنی ،اختلالات اضطرابی ،سابقه اقدام به خودکشی ،تفاوت معنی‌داری وجود ،تشخیص اختلال ،سایر اختلالات شخصیت ،علایم وسواسی اجباری ،تشخیص اولیه اختلال شخصیت ،سابقه خودزنی

زمینه و هدف: اختلال شخصیت مرزی به عنوان یک اختلال شخصیتی شایع در بخش های روانپزشکی که علت شناسی نامشخص دارد، مطرح است. در این اختلال همراهی اختلالات خلقی، مصرف مواد و اختلالات اضطرابی از جمله اختلال وسواسی اجباری و اقدامات تکراری برای خودکشی دیده می شود. هدف این مطالعه بررسی اختلال وسواسی اجباری و رفتارهای خودزنی در بیماران با اختلال شخصیت مرزی است. روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی می باشد. در این بررسی با کلیه بیمارانی که با تشخیص اولیه اختلال شخصیت مرزی به بیمارستان امام حسین (ع) ارجاع می شدند مصاحبه بالینی بر اساس DSM-IV انجام شد و بعد از تایید تشخیص اختلال شخصیت مرزی، مصاحبه بالینی نیمه ساختار یافته بر اساس (SCID) DSM-IV برای اختلال وسواسی اجباری انجام شد. اطلاعات مربوط به سن، جنس، تحصیلات، شغل، وضعیت تاهل، اقدام به خودکشی و خودزنی از طریق یک فرم جمع آوری گردید. یافته ها: مجموعا 205 بیمار با معیارهای اختلال شخصیت مرزی مورد ارزیابی قرار گرفتند که شامل 128 مورد (62.4%) زن و 77 مورد (37.6%) مرد بودند. فراوانی اختلال وسواسی اجباری در بیماران با اختلال شخصیت مرزی بیشتر از جمعیت عمومی بوده است (45.29% در مقابل 2 تا 3%). بین بیماران اختلال شخصیت مرزی دارای اختلال وسواسی اجباری و بدون اختلال وسواسی اجباری از نظر سن، جنس، سابقه اقدام به خودزنی و اقدام به خودکشی تفاوت معنی داری وجود داشت و بین بیماران اختلال شخصیت مرزی که سابقه خودزنی داشتند نسبت به آنها که این رفتار را نداشتند از نظر سابقه مصرف مواد و اقدام به خودکشی تفاوت معنی داری وجود نداشت. نتیجه گیری: توجه به همراهی اختلال وسواسی اجباری در بیماران با اختلال شخصیت مرزی به ویژه در بیمارانی که رفتارهای تکراری صدمه به خود را دارند ضمن درک بهتر سایکوپاتولوژی بیماری کمک بیشتری به کنترل این رفتارها – با استفاده از داروهایی که بر روی رفتارهای تکرارشونده موثر است (مانند مهار کننده های جذب سروتونین) – می نماید.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.