Skip to main content
فهرست مقالات

خوارزمشاهیان بنو عراق

نویسنده:

مترجم:

کلید واژه های ماشینی : خوارزم ،عراق ،شاه ،شاهان بن و عراق ،عراق بن منصور بن عبد ،نوح ،بن و عراق ،خراسان ،حکومت ،سامانیان ،ه‌ق ،سعید احمد بن‌محمد بن عراق ،بخارا ،سعید احمد ابو نصر منصور ،ابو سعید احمد ابو نصر ،امیر نوح بن نصر ،عراق بن منصور ،شاه ابو عبد الله ،ه‌ق ابو علی سیمجوری لشکر ،ابو عبد الله ،اسماعیل ،عبد الله محمد ،سکه‌های ،ابو نصر منصور ،محمد بن عراق ،ابو سعید احمد ،بن عراق بن منصور ،محمد بن عمرو ،نسب خوارزمشاهیان عراق ،عراق ابو عبد الله

خلاصه ماشینی:

"87-285 برخی نویسندگان آثار معتبر درباره گاهشماری و نسب شناسی، تمام خوارزمشاهیان پیش از خاندان‌های طایفه انوشتگین را نا دیده انگاشتند(برای نمونه، -:لین پول، 1893، لندن<حکومتگر در نظر مانوئل مسلمان، صص 176-177)یا فقط سه یا چهار نفر از حاکمان پیش از مأمونیان را به عنوان«امیران»یا اعضای طرا اول خاندان گرفتند؛از جمله زامباور در گاهشماری تاریخ اسلام(هانور، 1927)، ص 208، و باسورث در koobdnaH lacigolaeneG dna lacigolonorhC A;seitsaniD cimalsI weN ehT (ادینبورگ، 1996)، صص 178-180، که بر تمام شاهان مذکور در آثار بیرونی و ابن اثیر(-: سطور پیشین، صص 73 و 75)با عنوان افریغی‌های کاث اشاره می‌کنند. lov,(31-1923 nodnoL)7-1,IV,SMG,neM demaeL fo yranoitciD s''''t?uqaY [و]کراچکوفسکی‌[در:]-علی بن عراق که خود دانشمندی بر جسته و نویسنده حدود بیست اثر در ریاضیات و نجوم بود و چهره شاخصی در تاریخ علوم عقلی قرن چهارم هجری محسوب می‌شد، اشاره کرده است. بیرونی در اثر بزرگ خود الآثار الباقیة عن القرون الخالیة می‌گوید:ابو سعید احمد بن محمد بن عراق در کبس ماه‌های خوارزمیان، مانند معتضد بالله رفتار کرده و شرح قصه آن است که چون در بخارا از بند رهایی یافت و به پایتخت خود بر گشت، از دانشمندانی که در دربار او بودند پرسید که روز اجغار چه روزی است؟دانشمندان این‌روز را برای او بیان کردند، سپس پرسید که اجغار کجای تموز قرار دارد؟این پرسش را نیز پاسخ گفتند و ابو سعید این جواب را همچنان در خاطر داشت تا آنکه چون هفت سال گذشت، از محاسبان همین پرسش را از نو اعاده کرد و همان پاسخ پیشین را شنید و چون بر کبایس آگاه نبود این حساب را انکار کرد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.