Skip to main content
فهرست مقالات

مدیریت پایگاه اطلاعات کتابشناختی پیوسته برای نظام یکپارچه کتابخانه

نویسنده: ؛

مترجم: ؛

کلید واژه های ماشینی : پایگاه اطلاعات کتاب‌شناختی ،نظام یک‌پارچه کتابخانه ،دانشگاه ایالتی ایندیانا ،پایگاه اطلاعات ،نگاهداری ،نگاهداری پایگاه اطلاعات کتاب‌شناختی ،واحد نگاهداری و مدیریت فهرست ،اطلاعات کتاب‌شناختی ،نظام یک‌پارچه دانشگاه ایالتی ،نظام یک‌پارچه ،دانشگاه ایالتی نورث‌وسترن ،کتاب‌شناختی ،کنترل مستند سازی ،بخش خدمات فنی ،دانشگاه ایالتی ،پیایندها ،فهرست پیوسته ،دانشگاه نورث‌وسترن ،بخش سفارشها ،مستند سازی ،نظام پیوسته ،نظام یک‌پارچه دانشگاه ،کتابداران بخش خدمات فنی ،برگه‌های فهرست ،نورث‌وسترن ،نظام پیوسته یک‌پارچه ،برگه‌های فهرست‌نویسی ،کتابخانه‌های دانشگاه ایالتی ،ایندیانا ،تغییرات سازمانی

در این مقاله تمایز پایگاه اطلاعات کتابشناختی یک فهرست‌ پیوست مدارک‌5مربوط به عنوانهایی که در مجموعه کتابخانه وجود دارند و پایگاه اطلاعات برای نظام یکپارچه از جمله مدارک سفارشها و موجودی‌ مشخص می‌شود.بار اولیه پایگاه اطلاعات،سازماندهی مجدد،کنترل‌ مستند سازی در ارتباط با تأثیر آن بر مدیریت و نگاهداری‌6پایگاه‌ اطلاعات بررسی می‌شود.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.