Skip to main content
فهرست مقالات

بسامد انواع اطلاعاتی کتابشناختی در رکوردهای ملی کتابشناختی ایران

نویسنده:

(12 صفحه - از 48 تا 59)

کلید واژه های ماشینی : عناصر اطلاعاتی کتاب‌شناختی ،رکوردهای ملی کتاب‌شناختی ایران ،عناصر اطلاعاتی ،رکوردها ،انواع عناصر اطلاعاتی کتاب‌شناختی ،کتاب ،بررسی تواتر حضور عناصر اطلاعاتی ،کارآیی عناصر اطلاعاتی کتاب‌شناختی ،تواتر عناصر اطلاعاتی ،تواتر ،درصد رکوردها حضور ،رکوردهای کتاب‌شناختی ،قواعد فهرست‌نویسی و اطلاعات کتاب‌شناختی ،رکوردهای واقعی ملی ،حضور تعداد عناصر اطلاعاتی ،ملی ،عنصر اطلاعاتی در رکورد ،درصد رکوردها ،ایران ،رکوردهای کتاب‌شناختی منابع و اندازه ،رکوردهای بیشتری حضور ،درصد عناصر اطلاعاتی ،عناصر اطلاعاتی در معرفی کتابها ،مجموع عناصر اطلاعاتی ،تواتر عناصر اطلاعاتی نسبت ،اقلام اطلاعاتی کتاب‌شناختی ،درصد جمع عناصر اطلاعاتی ،منابع اطلاعاتی ،اطلاعات کتاب‌شناختی منابع ،کتابخانه‌ها

تعداد و انواع عناصر اطلاعاتی کتابشناختی از نکات مهم، بحث انگیز و تاریخی کتابداری و کتابشناسی در سطح ملی و بین المللی است.در کنار بحثهای نظری پیرامون چند و چون عناصر اطلاعاتی کتابشناختی، انجام تحقیقی جامع که بتوان به طور واقعی به نتایج آن استناد کرد ضروری است.یافته‌های این تحقیق می‌تواند پاسخهایی مستدلتر و واقعی‌تر برای مسائل مربوط در اختیار بگذارد.همه عناصر اطلاعاتی از یک درجه حضور برخوردار نیستند. برخی از آنها در رکوردهای بیشتری حضور دارند و برخی در رکوردهای کمتر.یکی از ملاکهای مهم در ارزیابی و کارآیی عناصر اطلاعاتی کتابشناختی، میزان حضور آنها در رکوردهای واقعی ملی است.

خلاصه ماشینی:

"همراه با افزایش و تنوع عناصر اطلاعاتی کتابشناختی همواره پرسشهایی از این قبیل پیرامون چند و چون این عناصر مطرح بوده است:آیا ذکر همه اقلام اطلاعاتی برای معرفی یک اثر لازم است؟آیا ارائه عناصر اطلاعاتی متنوع که بخشی از آنها امروزه به صورت اختصاری و رمز گونه به کار برده می‌شوند تا چه اندازه هدف راهنمایی کاربر را بر آورده می‌کند؟کدامیک از عناصر اطلاعات بایستی صرف کند؟حداقل عناصر ممیزه کدامها هستند؟ جدی بودن این پرسشها چنان بوده که قواعد فهرستنویسی آنگلو-آمریکن سه سطح متفاوت را برای کار بردن این عناصر در تهیه رکوردهای کتابشناختی در نظر گرفته و در هر سطح بخشی از اقلام اطلاعاتی را پیشنهاد کرده است. برای این منظور یکی از راههای سنجش که به نظر می‌رسید ممکن است بتواند به روشنتر کردن موضوع کمک کند بررسی تواتر حضور عناصر اطلاعاتی در رکوردهای تهیه شده بود. یکی در تعداد رکوردها که در مقدمه کتاب 1298 رکورد (به تصویر صفحه مراجعه شود) ذکر شده و حال آنکه تعداد واقعی آنها 1412 است و دیگری در مورد شناسه افزوده عنوان که 1312 مورد است و حال آنکه منطقا بایستی 1334 مورد باشد و گمان می‌رود بعضی در فهرستنویسی یا در چاپ از قلم افتاده باشد. یافته فوق حاکی از آن است که تنها 12 عنصر هستند که در بین 50 تا 100 درصد رکوردها کاربر و حضور دارند و به این ترتیب این 12 عنصر را می‌توان عناصر اصلی کتابشناختی معرفی نمود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.