Skip to main content
فهرست مقالات

ارزیابی نرم افزارهای کتابخانه ای معیارهای سنجش پایگاه دادهای کتابشناسی

نویسنده: ؛

کلید واژه های ماشینی : کتابخانه‌ای معیارهای سنجش پایگاه ،سنجش پایگاه داده‌های کتاب‌شناختی ،پایگاه داده‌ها ،پایگاه داده‌های کتاب‌شناختی ،معیارهای سنجش ،معیارهای سنجش پایگاه ،ویژگیهای رکورد کتاب‌شناختی ،رکوردهای کتاب‌شناختی ،داده‌های کتاب‌شناختی ،کتاب‌شناختی ،نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای ،ویژگیهای داده‌های کتاب‌شناختی ،سنجش پایگاه ،کتابخانه‌ای ،اطلاعات کتاب‌شناختی ،ساختار فایل ،بازیابی اطلاعات ،سیستمهای اطلاعات کتاب‌شناختی ،ورود اطلاعات ،نرم‌افزار کتابخانه‌ای ،تعداد رکورد در هر ،صفحهء ورود اطلاعات ،فایلهای شاخص ،معیارهای کلی سنجش پایگاه ،ارزیابی نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای ،ساختار رکورد ،سیستم بازیابی ،ارزیابی نرم‌افزار ،کامپیوتر در کتابخانه‌ها ،ویژگیهای صفحهء ورود اطلاعات

برای ارزیابی نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای 144 معیار در نظر گرفته شده است.از این تعداد 55 معیار برای سنجش عمومی و کیفیت نرم‌افزار و 89 معیار برای سنجش پایگاه داده‌های‌ کتابشناختی است.برای ارزیابی نرم‌افزارها یا مقایسه میان آنها می توان از این معیارها سود برد. برای سنجش و اندازه‌گیری می‌توان به هر معیار درجه‌ای داد و در نهایت درجهء یک نرم‌افزار را جداگانه محاسبه کرد.معیارهای کلی سنجش پایگاه داده‌های کتابشناختی عبارتند از :ورود اطلاعات،ذخیرهء اطلاعات،بازیابی،و خروجی.برخی از معیارهای خاص‌تر نیز ویژگیهای رکورد کتابشناختی،ویژگیهای داده‌های کتابشناختی،صفحهء ورود اطلاعات،فایلهای شاخص،ساختار رکورد،نحوهء سازماندهی فایلها،ارتباط میان داده‌ها ،روش جست و جو،ارائهء نتایج جست و جو،گزارش‌گیری،چاپ،و...است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.