Skip to main content
فهرست مقالات

مطالعه میزان رعایت استانداردهای بین المللی ایزو در گزارش های دولتی فارسی ایران از سال 1375 - 1377

نویسنده:

ISC (12 صفحه - از 52 تا 63)

کلیدواژه ها : فارسی ،رعایت ،استانداردهای بین‌المللی ،ایزو ،گزارش‌های دولتی ،تبادل اطلاعات

کلید واژه های ماشینی : میزان رعایت استانداردهای بین‌المللی ایزو، اطلاعات، مطالعه میزان رعایت استانداردهای بین‌المللی، استانداردهای بین‌المللی ایزو، لزوم رعایت استانداردهای بین‌المللی ایزو، گزارش‌های دولتی فارسی، گزارش‌های دولتی فارسی ایران، تدوین گزارش‌های دولتی فارسی رعایت، استانداردهای ایزو، فارسی ایران استانداردهای بین‌المللی ایزو، اطلاع‌رسانی، مراکز اطلاع‌رسانی در سطح ملی، ایزو در گزارش‌های دولتی، مطالعهء میزان رعایت استانداردهای بین‌المللی، فارسی استانداردهای بین‌المللی ایزو، گزارش‌های دولتی، راستا لزوم رعایت استانداردهای بین‌المللی، درصد استانداردهای بین‌المللی ایزو، ایران براساس استانداردهای بین‌المللی ایزو، میان کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی، فارسی ایران از سال، فارسی ایران براساس استانداردهای بین‌المللی، تدوین گزارش‌های دولتی فارسی ایران، درصد گزارش‌های دولتی فارسی ایران، پژوهش، اطلاعات و اطلاع‌رسانی، تدوین گزارش‌های دولتی، تبادل اطلاعات میان کتابخانه‌ها، منابع اطلاعاتی گزارش‌های دولتی، میزان رعایت استانداردهای ایزو

اطلاعات و اطلاع‌رسانی در عصر کنونی و گسترش سریع فن‌آوری اطلاعاتی و ارتباطی‌ و فزونی و تعدد منابع اطلاعاتی،لزوم همکاری و تبادل اطلاعات میان کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی در سطح ملی،منطقه‌ای و بین‌المللی را ناگزیر ساخته است.در قرن حاضر اطلاعات‌ در محدوده مرزهای ملی باقی نمانده است.پذیرش استانداردهای بین‌المللی از طرف سازمان‌ها و مراکز علمی و مطالعاتی در جهت تولید منابع اطلاعاتی کوششی است که می‌تواند در سطح ملی، منطقه‌ای،و بین‌المللی به همکاری و تبادل اطلاعات میان کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی کمک‌ کرده و دسترسی به اطلاعات را تسهیل کند.در این راستا لزوم رعایت استانداردهای بین‌المللی‌ ایزو در گزارش‌های دولتی فارسی محور این بررسی است.

خلاصه ماشینی: "ایزو در گزارش‌های دولتی فارسی محور این بررسی است. برگرفته از:محمود مرادی،«مطالعهء میزان رعایت استانداردهای بین‌المللی ایزو در گزارش‌های دولتی‌ 1. چه میزان از استانداردهای بین‌المللی ایزو در تدوین گزارش‌های دولتی فارسی رعایت‌ 2. در چه سالی بیشترین استانداردهای بین‌المللی ایزو در تدوین گزارش‌های دولتی فارسی رعایت شده است؟ 3. چه بخش‌هایی از گزارش‌های دولتی فارسی بیشترین موارد استانداردهای بین‌المللی ایزو 4. چه بخش‌هایی از گزارش‌های دولتی فارسی کمترین موارد استانداردهای بین‌المللی ایزو مطالعه میزان رعایت استانداردهای بین‌المللی ایزو در تهیه و تدوین گزارش‌های دولتی‌ فارسی ایران براساس استانداردهای بین‌المللی ایزو برای تدوین و تهیهء گزارش‌های دولتی در 1. تعیین و مشخص کردن میزان رعایت استانداردهای ایزو در گزارش‌های دولتی فارسی‌ بیش از 70 درصد گزارش‌های دولتی فارسی ایران استانداردهای بین‌المللی ایزو را رعایت‌ از 44 گزارش یعنی 31 درصد استانداردها و موارد مربوط به استانداردهای ایزو را رعایت کرده‌اند. بین‌المللی ایزو در گزارش‌های دولتی فارسی رعایت شده است. درصد از گزارش‌های دولتی فارسی استانداردهای بین‌المللی ایزو را رعایت کرده‌اند. محاسبه میزان(نسبت)رعایت استانداردهای بین‌المللی ایزو در گزارش‌های دولتی فارسی‌ نمودار توزیع فراوانی نسبت موارد رعایت استانداردهای بین‌المللی ایزو در گزارش‌های دولتی فارسی‌ مبنای پژوهش حاضر مطالعه میزان رعایت استانداردهای بین‌المللی ایزو در گزارش‌های‌ در واقع به سؤال اول پژوهش که«چه میزان استانداردهای بین‌المللی ایزو در تهیه و تدوین گزارش دولتی فارسی رعایت شده است»پاسخ داده شده است. سال 1377 به میزان 31 درصد استانداردهای بین‌المللی ایزو را رعایت کرده‌اند. یعنی چه بخش‌هایی از گزارش‌های دولتی فارسی بیشترین استانداردهای ایزو را رعایت کرده‌اند، فاصلهء زیادی تا رعایت کامل استانداردهای ایزو در تهیه و تدوین گزارش‌های دولتی داریم."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.