Skip to main content
فهرست مقالات

مجلات هسته خارجی در رشته روانشناسی تربیتی

نویسنده:

علمی-ترویجی/ISC (10 صفحه - از 37 تا 46)

کلیدواژه ها :

تحلیل استنادی ،مجلات هسته ،قانون برادفورد ،روانشناسی تربیتی ،پایان نامه‌های کارشناسی ارشد

کلید واژه های ماشینی : دانشگاه شهید چمران اهواز، عنوان پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد روانشناسی تربیتی، مجلات هسته، نامه‌های کارشناسی‌ارشد روانشناسی تربیتی، استناد، مجلات هسته خارجی در رشته، کارشناسی‌ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه‌های اهواز، نامه‌های دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشگاه شیراز، روانشناسی تربیتی

هدف این مقاله مشخص کردن مجلات هسته در زمینه روانشناسی تربیتی با استفاده از قانون برادفورد است.برای این منظور 70 عنوان پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی طی سال‌های 1376-1372 با تعداد 2817 استناد مربوط به مجلات خارجی در دو دانشگاه شیراز و شیهد چمران اهواز مورد بررسی قرار گرفتند.نتایج به دست آمده در این دو دانشگاه و مقایسه آن با مجلات مطرح شده در گزارش‌های استنادی مجله 2 نشان می‌دهد که هر سه حداقل در 3 عنوان نشریه همپوشانی داشته‌اند.

خلاصه ماشینی: "برای این منظور 70 عنوان پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی طی سال‌های 1376-1372 با تعداد 2817 استناد مربوط به مجلات خارجی در دو دانشگاه شیراز و شیهد چمران اهواز مورد بررسی قرار گرفتند. کریمیان مزیدی در تحقیقی دیگر تعداد 211 پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته آبیاری دانشگاه‌های شهید چمران اهواز، تهران، شیراز و فردوسی مشهد را در بین سال‌های 1367-1377 مورد بررسی قرار داد. در پژوهش دیگری با استفاده از روش تحلیل استنادی، مآخذ 70 عنوان پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه‌های اهواز و شیراز در فاصله سال‌های 1372-1376 بررسی شد و مشخص گردید که از میان 5528 استناد، بیشترین استنادها در منابع فارسی به کتاب‌ها و در منابع خارجی به مجله‌ها بوده است. گروه‌بندی استناد به مقالات خارجی در پایان نامه‌های مورد بررسی دانشگاه شیراز به منظور تعیین ضریب (عدد ثابت)برادفوردعدد ثابت برادفورداز جدول 2 به دست می‌آید که مجلات هسته خارجی دانشگاه شیراز در مآخذ پایان نامه‌های بررسی شده 6 عنوان بوده‌اند که عبارتند از:(به تصویر صفحه مراجعه شود) تعداد استنادها عنوان‌2. تعیین مجلات هسته در پایان نامه‌های دانشگاه شهید چمران اهوازمجلات خارجی استفاده شده در پایان نامه‌های مورد بررسی دانشگاه اهواز 328 عنوان بود که میزان استناد به آنها متفاوت است. از جدول بالا مشاهد می‌شود که مجلات هسته خارجی دانشگاه شهید چمران اهواز در مآخذ پایان نامه‌های مورد بررسی 6 عنوان مجله بوده‌اند که عبارتند از:تعداد استنادها عنوان‌از مقایسه مجلات هسته هر دو دانشگاه مشخص می‌شود که 3 عنوان‌ ygolohcysP laicoSytilanosreP ygolohcysP fo deilppA lanruoJ,tnempoleveD dlihC در میان مجلات هر دو دانشگاه جزء مجلات هسته مشترک محسوب می‌شوند، این مطلب می‌تواند نشان‌دهنده اهمیت این سه مجله در میان سایر مجلات هسته باشد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.