Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه میزان رضایت شغلی کتابداران شاغل در کتابخانه های مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی با سایر دانشگاهها

نویسنده:

علمی-ترویجی/ISC (20 صفحه - از 72 تا 91)

کلیدواژه ها : رضایت شغلی ،کتابداران ،دانشگاه آزاد ،وزارت علوم و تحقیقات و فناوری ،مراکز استان‌ها

کلید واژه های ماشینی : دانشگاه‌های تابعه وزارت علوم، کتابداران، رضایت شغلی کتابداران، رضایت شغلی کتابداران شاغل، مقایسه میزان رضایت شغلی کتابداران، کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه آزاد، میزان رضایت شغلی کتابداران، کتابداران دانشگاه‌های تابعه وزارت علوم، فناوری واقع در مراکز استان‌ها، دانشگاه آزاد اسلامی، میانگین رضایت شغلی کتابداران، کارکنان، کتابداران کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه، پژوهش، دانشگاه، رضایت کتابداران دانشگاه‌های تابعه، کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های تابعه، کتابداران دانشگاه آزاد اسلامی، کتابداران کتابخانه‌های مرکزی واحدهای دانشگاه، میانگین، تعیین میزان رضایت شغلی کتابداران، مقایسه، تحقیقات و فناوری واقع، مقایسه میانگین رضایت شغلی کتابداران، کتاب‌دار کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه، متغیرهای، جامعه، رضایت کتابداران، مقایسه میانگین‌ها تفاوت معنی‌داری، میانگین‌های متغیرهای رضایت شغلی کتابداران

پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان رضایت شغلی کتابداران کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه‌های تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری واقع در مراکز استان‌ها ومقایسه این رضایت میان آنها انجام گرفته است.روش پژوهش، پیمایشی از نوع تحلیلی است و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه است.جامعه پژوهش از 730 کتابدار(206 کتابدار کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و 524 کتابدار کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری واقع در مراکز استان‌ها)تشکیل شده است.براساس یافته‌های پژوهش، رضایت شغلی در هر 2 جامعه مورد مقایسه، اندکی پایین‌تر از حد متوسط است و مقایسه میانگین‌ها تفاوت معنی‌داری بین رضایت شغلی کتابداران 2 جامعه مورد مقایسه نشان نمی‌دهد.بیشترین رضایت کتابداران در هر 2 جامعه مورد مطالعه، به متغیر خدمت به جامعه و کمترین رضایت به متغیر مزایای شغلی مربوط می‌شود و تنها از بعد شرایط فیزیکی و رفاهی، رضایت کتابداران دانشگاه‌های تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به نحو معنی‌داری بیش از کتابداران دانشگاه آزاد اسلامی است.در خاتمه باتوجه به یافته‌های پژوهش، پیشنهادهایی برای افزایش رضایت شغلی کتابداران هر 2 جامعه مورد مقایسه ارائه شده است.

خلاصه ماشینی: "ytidilaV tcurtsnoC جدول 2 نتایج آزمون در مورد مقایسه میانگین رضایت شغلی کتابداران کتابخانه‌های مرکزی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه‌های تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری واقع در مراکز استان‌هاهمان‌طور که در جدول 2 آمده است، تفاوت معنی‌داری میان میانگین‌های رضایت شغلی 2 جامعه مورد مقایسه وجود ندارد(905 درصد- p ). مقایسه میانگین‌های متغیرهای رضایت شغلی کتابداران کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه‌های تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری واقع در مراکز استان‌ها همه جامعه پژوهش محاسبه شد که نتایج حاصل همان طور که در جدول 4 ملاحظه می‌شود، حاکی از وجود همبستگی مثبت بین این 2 شاخص است(000/0- p ). ضریب همبستگی رضایت کلی شغلی کتابداران را رضایت شغلی(شاخص تفصیلی)به‌منظور مقایسه میانگین رضایت شغلی کتابداران کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه‌های تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری واقع در مراکز استان‌ها نیز از آزمون‌ t استفاده شد که یافته‌های حاصل در جدول 5 منعکس شده است. شاخص‌های میانگین و انحراف معیار رضایت شغلی کتابداران کتابخانه‌های مرکزی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه‌های تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری واقع در مراکز استان‌ها بر حسب بعد سرپرستی-مدیریت(به تصویر صفحه مراجعه شود) بر وجود تفاوت معنی‌دار در 2 جامعه از بعد سرپرستی- مدیریت تأیید نشد. شاخص‌های میانگین و انحراف رضایت شغلی کتابداران کتابخانه‌های مرکزی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه‌های تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری واقع در مراکز استان‌ها بر حسب بعد پیشرفت علمی و سازمانیپیشرفت علمی و سازمانی بعد دیگری از رضایت شغلی است که در این پژوهش بررسی شد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.