Skip to main content
فهرست مقالات

انطباق چکیده مقاله ها مجلات دانشگاههای علوم پزشکی با دستورالعمل های گروه ونکوور و استاندارد ایزو 214

نویسنده:

علمی-ترویجی/ISC (11 صفحه - از 42 تا 52)

کلیدواژه ها :

ایران ،چکیده‌ها ،استاندارد ایزو 214 ،گروه ونکوور ،مقاله‌ها ،مجلات علمی-پژوهشی ،نشریات ادواری پزشکی

کلید واژه های ماشینی : دستور العمل‌های گروه ونکوور، گروه ونکوور و استاندارد ایزو، چکیده، چکیده مقاله‌ها مجلات دانشگاههای علوم، مقاله‌ها مجلات دانشگاههای علوم پزشکی، العمل‌های گروه ونکوور و استاندارد، اطلاعات، انطباق چکیده‌های مقالات مجلات، پزشکی، انطباق

بهینه‌سازی محتوای اطلاعاتی ‌ها و ایجاد زمینه همسویی و هماهنگی با روندهای جهانی ‌نویسی حائز اهمیت است.این پژوهش پیمایشی به تعیین میزان انطباق ‌های فارسی مقالات پژوهشی مجلات دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی کشور و مقایسه آن با دستور العمل‌های گروه ونکوور و استاندارد ایزو 214 می‌پردازد.بخش‌های مختلف مربوط به تهیه و کلید واژه از دستور العمل‌های گروه ونکوور و استاندارد ایزو 214 استخراج و در دو چک لیست جداگانه منعکس گردید و این دو چک لیست برای هر تکمیل شد.373 ‌مقاله پژوهشی جامعه پژوهش بودند.داده‌ها با استفاده از جداول و نمودارهای بیانگر نسبت، درصد، میانگین و انحراف معیار، میزان انطباق، توصیف و تحلیل شدند.انطباق کلی ‌های مورد پژوهش با استاندارد ایزو، 9/83 درصد(انحراف معیار 19 درصد)و با دستور العمل‌های گروه ونکوور 3/82 درصد(انحراف معیار 14 درصد)است.جامعه پژوهش در بخش بیان یافته‌هبا 8/97 درصد بیشترین، و در بخشبرگرفته شدن کلید واژه‌ها از مش 2 با 4/50 درصد کمترین انطباق را با دستور العمل‌های گروه ونکوور داشته و انطباق ‌ها با استاندارد ایزو 214 در بخش جایگاه با 100 درصد بیشترین، و در بخش شروع شدن با جمله‌ای مبین موضوع مقاله با 3/37 درصد کمترین میزان را داشته است.میزان انطباق در مجموع در حد مطلوبی‌ست.تأکید بر ضرورت استفاده از این دستور العملها و استاندارد 214 و درخواست از نویسندگان و ویراستاران مقالات برای لحاظ کردن آنها می‌تواند میزان این انطباق را بیشتر کند.

خلاصه ماشینی:

"مطالعات انجام شده در جهان نارین 1 و همکاران با نمونه‌گیری منظم از 33 چکیده مقالات پژوهشی اصیل منتشر شده در مجله انجمن پزشکی کانادا 2 در 1989 به بررسی کیفیت چکیده‌های مقالات پژوهشی اصیل پرداختند و با استفاده از یک چک لیست حاوی معیارهای ارزشیابی کیفیت در هشت مقوله اصلی، چنین دریافتند که حد متوسط کیفیت چکیده‌ها(یا انحراف معیار 13/0)برابر 63/0 از 1 بوده است، در مجموع بیشتر آنها، علی‌رغم انطباق با معیارهای ارزشیابی، جزئیات کافی را منعکس نمی‌کنند و بر اساس نمونه مورد مطالعه آنان، این چکیده‌ها از نظر روش‌شناسی پژوهش، بیان نتایج، انتخاب از آزمودنی‌ها ، تشریح محدودیت‌ها، و توصیه‌ها و پیشنهادها نیاز به اصلاح دارند. yelteraH (2) sedyS (3) notrulB (4) niktiP naganarB ( 6) ritsiemruB علی رمضانی در پژوهش پایان‌نامه‌ای خود، به منظور تعیین و مقایسه میزان رعایت شیوه ونکوور و استانداردهای ایزو در پایان‌نامه‌های دکترای تخصصی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، 205 عنوان پایان‌نامه ارائه شده در سال‌های 1368 تا تیر 1369 را در 14 رشته ارتوپدی، اطفال، بیهوشی، پاتولوژی، پوست، جراحی عمومی، جراحی مغز و اعصاب، چشم پزشکی، داخلی، رادیولوژی، روانپزشکی، زنان و زایمان، گوش و حلق و بینی و بالاخره مغز و اعصاب، به روش توصیفی و با استفاده از دو چک لیست برگرفته از دستور العمل‌های گروه ونکوور و استانداردهای ایزو و ثبت یافته‌ها در جداول و نمودارهای آماری مناسب بررسی کرد. اهمیت و اهداف پژوهش با استفاده از یافته‌ها و نتایج پژوهش حاضر می‌توان میزان رعایت استاندارد ایزو 214 و دستور العمل‌های کمیته بین المللی ویراستاران مجلات پزشکی 1 ، موسوم به گروه ونکوور را در چکیده مقالات مجلات علمی و پژوهشی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور تعیین و با همدیگر مقایسه کرد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.