Skip to main content
فهرست مقالات

انطباق چکیده مقاله ها مجلات دانشگاههای علوم پزشکی با دستورالعمل های گروه ونکوور و استاندارد ایزو 214

نویسنده: ؛

بهار 1383 - شماره 57 علمی-ترویجی (11 صفحه - از 42 تا 52)

کلیدواژه ها : ایران ،چکیده‌ها ،استاندارد ایزو 214 ،گروه ونکوور ،مقاله‌ها ،مجلات علمی-پژوهشی ،نشریات ادواری پزشکی

کلید واژه های ماشینی : دستور العمل‌های گروه ونکوور ،گروه ونکوور و استاندارد ایزو ،گروه ونکوور ،استاندارد ایزو ،ونکوور ،گروه ونکوور و استاندارد ،مجلات دانشگاه‌های علوم پزشکی ،میزان انطباق چکیده‌های مورد پژوهش ،چکیده‌های مقالات ،پژوهش با استاندارد ایزو ،دانشگاه‌های علوم پزشکی ،علوم پزشکی ،انطباق چکیده‌های مقالات ،انطباق چکیده‌های مورد پژوهش ،معیار درصدهای میزان انطباق چکیده‌های ،چکیده‌های مقالات مجلات ،انطباق چکیده‌های ،تعیین میزان انطباق چکیده‌های مقالات ،تعیین میزان انطباق چکیده‌های ،دستور العمل‌های ،انحراف معیار درصدهای میزان انطباق ،ونکوور و استاندارد ،میزان انطباق ،کلید واژه‌ها ،میزان انطباق چکیده‌های مقالات مجلات ،میزان انطباق چکیده‌های ،انحراف معیار ،چکیده‌های مورد پژوهش ،مورد پژوهش با استاندارد ،مقالات پژوهشی

بهینه‌سازی محتوای اطلاعاتی ‌ها و ایجاد زمینه همسویی و هماهنگی با روندهای جهانی ‌نویسی حائز اهمیت است.این پژوهش پیمایشی به تعیین میزان انطباق ‌های فارسی مقالات پژوهشی مجلات دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی کشور و مقایسه آن با دستور العمل‌های گروه ونکوور و استاندارد ایزو 214 می‌پردازد.بخش‌های مختلف مربوط به تهیه و کلید واژه از دستور العمل‌های گروه ونکوور و استاندارد ایزو 214 استخراج و در دو چک لیست جداگانه منعکس گردید و این دو چک لیست برای هر تکمیل شد.373 ‌مقاله پژوهشی جامعه پژوهش بودند.داده‌ها با استفاده از جداول و نمودارهای بیانگر نسبت، درصد، میانگین و انحراف معیار، میزان انطباق، توصیف و تحلیل شدند.انطباق کلی ‌های مورد پژوهش با استاندارد ایزو، 9/83 درصد(انحراف معیار 19 درصد)و با دستور العمل‌های گروه ونکوور 3/82 درصد(انحراف معیار 14 درصد)است.جامعه پژوهش در بخش بیان یافته‌هبا 8/97 درصد بیشترین، و در بخشبرگرفته شدن کلید واژه‌ها از مش 2 با 4/50 درصد کمترین انطباق را با دستور العمل‌های گروه ونکوور داشته و انطباق ‌ها با استاندارد ایزو 214 در بخش جایگاه با 100 درصد بیشترین، و در بخش شروع شدن با جمله‌ای مبین موضوع مقاله با 3/37 درصد کمترین میزان را داشته است.میزان انطباق در مجموع در حد مطلوبی‌ست.تأکید بر ضرورت استفاده از این دستور العملها و استاندارد 214 و درخواست از نویسندگان و ویراستاران مقالات برای لحاظ کردن آنها می‌تواند میزان این انطباق را بیشتر کند.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.