Skip to main content
فهرست مقالات

رضایت شغلی کتابداران کتابخانه ملی ایران

نویسنده: ؛

بهار 1384 - شماره 61 علمی-ترویجی (16 صفحه - از 63 تا 78)

کلیدواژه ها : رضایت شغلی ،کتابداران ،کتابخانه ملی ایران

کلید واژه های ماشینی : رضایت شغلی کتابداران کتابخانه ،رضایت شغلی ،رضایت شغلی کتابداران ،میزان رضایت شغلی کتابداران ،کتابداران کتابخانه ملی ،کتابخانه ملی ،شغلی ،میزان رضایت شغلی ،میزان رضایت ،کتابداران کتابخانه ،امنیت شغلی ،درصد از کتابداران کتابخانه ،شغلی کتابداران ،کتابداران از روابط انسانی ،پایگاه اجتماعی ،میزان رضایت کتابداران ،تعیین میزان رضایت شغلی ،تجزیه و تحلیل ،سیاست‌ها و خط‌مشی مدیریت ،امکانات رفاهی ،خط‌مشی مدیریت بیش ،خط‌مشی مدیریت ،درصد از کتابداران ،امکانات آموزشی ،رضایت کتابداران ،مدیریت بیش از حد ،رفاهی ،روابط انسانی ،تحصیلی ،سیاست‌ها و خط‌مشی

این تحقیق به منظور تعیین میزان رضایت شغلی کتابداران کتابخانه ملی اجرا شده است.روش پژوهش، پیمایشی‌ست و اطلاعات از طریق پرسشنامه فراهم شده است.جامعه آماری 195 نفر متشکل زا 147 زن و48 مرد است.اطلاعات داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری علوم اجتماعی تجزیه و تحلیل شده است. برای سنجش رابطه متغیرها و آزمون فرضیه، از آزمونتی، همبستگیو تحلیل واریانساستفاده شده است.نتایج نشان می‌دهد که هیچ رابطه‌ای میان رضایت شغلی و متغیرهای جنسیت، مدرک تحصیلی، سابقه اشتغال، نوع استخدام و کاری که کتابداران انجام می‌دهند، وجود ندارد در حالی که میان رضایت شغلی و رشته تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد و کسانی(4/57 درصد)که تحصیلات کتابداری داشته‌اند نسبت به کسانی(6/42 درصد)که در رشته غیر کتابداری تحصیل کرده‌اند رضایت بیشتری از خود نشان داده‌اند و همچنین میزان رضایت کتابداران از روابط انسانی موجود و سیاست‌ها و خطمشی مدیریت بیش از حد متوسط(بر اساس طیف لیکرات)بوده است در حالی که بقیه مؤلفه‌ها(امکانات رفاهی و مادی، امکانات آموزشی و ارتقاء شغلی، امنیت شغلی، پایگاه اجتماعی)کمتر از حد متوسط بوده است؛بنابراین فرضیه تحقیق مبنی بر رضایت بیش از 50 درصد از کتابداران کتابخانه ملی از شغل خود تأیید نمی‌شود.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.