Skip to main content
فهرست مقالات

مقاله: شرق شناسان و میراث اسلامی (بخش اول)

مترجم:

نویسنده:

ISC (5 صفحه - از 11 تا 15)

کلید واژه های ماشینی : شرق‌شناسان ،شرق‌شناسان و میراث اسلامی ،اسلامی ،عربی ،نسخه‌های خطی ،ترجمه‌های ،زبان ،پژوهش ،میراث عربی اسلامی ،التراث ،فهرست ،علمی ،میراث اسلامیدکتر علی ابراهیم نملةترجمۀ ،اصطلاحی ،کتاب ،قرآن کریم ،کوشش ،محمود محمد طناحی ،تحقیق ،فهرست نسخه‌های خطی ،خواه ،خدمت ،نگاه ،فرهنگی ،تعریف ،تاریخ ،میراث مسلمین از حیث حفظ ،علی ابراهیم نملةترجمۀ علی بهرامیان ،میراث خطی عربی ،کار شرق‌شناسان

خلاصه ماشینی:

"مقالهشرق‌شناسان و میراث اسلامی دکتر علی ابراهیم نملةترجمۀ علی بهرامیان «شرق‌شناسی»نزد من،پدیده‌یی‌ست خاصپژوهش و تحقیق نامسلمانان در دانشهایمسلمین و در این تعریف،خاستگاه وجهه‌نظرشرق‌شناس را در نظر نمی‌گیرم،خواه خاورشناس شرقی باشد،خواه غربی،بلکه بر این گمانم که عربهای نامسلمان نیز که دربارۀاسلام تحقیق و پژوهش می‌کنند،در مفهوم شرق‌شناسی قرارمی‌گیرند،زیرا این اصطلاح با هرآنچه که دربارۀ اسلام و مسلمیننوشته می‌شود،مفهومی اصطلاحی یافته است و آن‌چنان کهبرخی از اندیشمندان عرب و برخی دیگر از اندیشمندان مسلمانبه دفاع از این پدیده می‌پردازند و می‌کوشند در سخن از موضوعخدمت به میراث مسلمین از حیث حفظ و نشر و تحقیق و ترجمۀآن،به موضوع ارزش و اعتباری علمی بخشند،خاستگاههای اینپدیده ضرورة با اسلام و مسلمین همسو نبوده است. چکیدۀملاحظات مذکور این است که شرق‌شناسان در فعالیتهای خود سه گونه رویکرد داشته‌اند:چاپ متون وتوصیف نسخه‌های خطی،پژوهش درهنرها و بزرگان فرهنگ و ایجاد پیوند میانجنبش چاپ متون و دانشگاهها ونهادهای علمی دیگر و اینکه شاخه‌هایگوناگون میراث از حیث نشر نزد آنها ازموقعیت مساوی برخوردار نبوده است؛رویکرد آغازین شرق‌شناسان به ریشه‌هاو منابع اولیۀ علوم و فنون،کوشش ایشاندر جستجوی نسخه‌های خطی از کتابیکه در دست تحقیق و نشر داشته‌اند،مراجعۀ فراوان ایشان به عرب‌زبانان درضبط[صحیح]متون،علاقۀ خاص ایشانبه اینکه متن به صورت درست و صحیح از کار درآید،علاقۀ خاصآنها به تحلیل و کاوش در کتاب مورد تحقیق،کوشش ایشان درراه به دست آوردن ارتباط میان کتابی که در دست تحقیق دارند باآثار پیش از آن‌که در موضوع مشترک به نظر می‌رسند و هم‌چنینآثاری که پس از آن نوشته شده است؛و سرانجام اینکه آنها تا چهاندازه در آنچه به زبان عربی مربوط است،از حیث ترکیبها و دلالتهاو اصطلاحات مربوط به زبان عربی و شاخه‌های آن،در موضوع بهژرف‌اندیشی و تعمق می‌پردازند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.