Skip to main content
فهرست مقالات

میزان آگاهی و نگرش متخصصین و دستیاران اطفال در مورد سوء رفتار با کودکان

نویسنده: ؛ ؛ ؛

تابستان 1384 - شماره 38 (5 صفحه - از 83 تا 87)

کلید واژه های ماشینی : سوء رفتار با کودکان ،میزان آگاهی و نگرش متخصصین ،رفتار با کودکان ،سو رفتار با کودکان ،سوء رفتار ،متخصصین و دستیاران اطفال ،آگاهی و نگرش متخصصین ،مورد سوء رفتار ،میزان آگاهی و نگرش ،دستیاران رشته اطفال ،متخصصین اطفال و دستیاران ،متخصصین اطفال ،دستیاران اطفال ،نگرش متخصصین اطفال ،آگاهی و نگرش ،کرمان ،متخصصین و دستیاران ،هیات‌علمی نسبت به دستیاران ،نگرش متخصصین ،متخصصین غیر هیات‌علمی نسبت ،کودک‌آزاری ،میزان توافق با تنبیه ،بررسی میزان آگاهی ،رشته اطفال ،مورد مطالعه متخصصین ،شهر کرمان ،مصر ،روش‌های انضباطی ،نمره دانش ،دانش و نگرش

زمینه و هدف: پزشکان، به ویژه متخصصین اطفال در خط مقدم تشخیص سو رفتار با کودکان می باشند. این مطالعه به بررسی میزان آگاهی و نگرش متخصصین اطفال و دستیاران این رشته در مورد سو رفتار با کودکان - مساله ای که در کشور ما چندان به آن توجه نشده است - می پردازد. روش بررسی: این بررسی مقطعی، توسط پرسشنامه نیمه ساختار یافته که بر اساس متون معتبر سو رفتار با کودکان تهیه شده بود و از روایی و پایایی قابل قبول برخوردار بود، انجام شده است. جمعیت مورد مطالعه متخصصین و دستیاران رشته اطفال در شهر کرمان بودند. یافته ها: در این مطالعه 49 نفر مورد بررسی قرار گرفتند. تنها %49 ایشان در مورد سو رفتار با کودکان از اطلاعات کافی برخوردار بودند. میزان توافق با تنبیه بدنی کم بود. نگرش افراد مورد بررسی بر حسب جنس تفاوت معنی دار داشت و خانم ها مخالفت بیشتری با مصادیق کودک آزاری داشتند؛ همچنین متخصصین غیر هیات علمی نسبت به دستیاران از نگرش بهتری برخوردار بودند. بین نمره دانش و نگرش نیز ارتباط مثبت معنی دار مشاهده گردید. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش تاکید بر لزوم ارتقا برنامه های آموزشی در باره سو رفتار با کودکان دارد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.